Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια RSS Κατηγορίας

2ο συνέδριο «Smart Cities - Digital Citizens»

Diorismos.gr
2ο συνέδριο «Smart Cities - Digital Citizens»
2ο συνέδριο «Smart Cities - Digital Citizens»

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Tην Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 2o Ετήσιο Συνέδριο - Έκθεση Ελληνικές Πόλεις: Εφαλτήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα στο Ξενοδοχείο Novotel επί της οδού Μιχαήλ Βόδα 4-6 στην Αθήνα.
Το Συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως ο ΣΕΠΕ, η Hepis ο ΣΕΚΕΕ, η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας κ.α.
Οι θεματολογικές ενότητες επικεντρώνονται σε σειρά σημαντικών θεμάτων, που αφορούν στις Ψηφαικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες μέσω των Δήμων και των Περιφερειών στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη όπως στο κάτωθι Θεματολογικό Πρόγραμμα Εργασιών :

Τρίτη 23 Μαΐου 2017 (09:00 έως 16:45)
- Έργα, υλοποιήσεις, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στις ελληνικές Έξυπνες Πόλεις.
- Ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός μέσα από τις Ψηφιακές Τεχνολογίες για την ανάδειξη της Ελληνικής Πόλης και στην ανάπτυξή της.
- Θεσμικές παρεμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος και η συμβολή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- Η Επιχειρηματικότητα και η Απασχόληση μέσα από την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
- Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δράσεις για την Τοπική Ανάπτυξη. Οι διεθνείς συνέργειες της Ελληνικής Πόλης

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 (09:00 έως 16:45)
- Έργα, υλοποιήσεις, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στις ελληνικές Έξυπνες Πόλεις.
- Αστικός Σχεδιασμός, αξιοποίηση και ανάπτυξη Δικτύων κοινωφελών σκοπών. Η διάσταση του Internet of Thinks.
- Χρηματοδοτήσεις έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Προοπτικές, τομείς, όροι και προϋποθέσεις.
- Οι τοπικές κοινωνίες, κύτταρα δημιουργίας, ανάπτυξης και απασχόλησης.

Στις ανωτέρω θεματικές ενότητες οι κυρίες και κύριοι Σύνεδροι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για σειρά σημαντικών θεμάτων, που έχουν άμεση σχέση με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών σε σειρά τομέων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τόσο από την πλευρά των υπουργείων, των Δημοσίων Υπηρεσιών ευρύτερα, των Δημοτικών Υπηρεσιών όσο και των υπηρεσιών των Περιφερειών προς τις Τοπικές Κοινωνίες.
Ενδεικτικοί και βασικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου έχουν σχέση με:
- Το νέο ΕΣΠΑ και η πολιτική των Έξυπνων Πόλεων, η οποία έχει ενταχθεί όχι μόνο στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη αλλά και σε άλλα τομεακά προγράμματα και ΠΕΠ.
- Σειρά Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως πχ. Το Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη όπου έχει ενταχθεί η Δράση Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities).
- Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Ορίζοντας για την Έρευνα και την Καινοτομία από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν: η Κυκλική Οικονομία για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονομιών, αλλά και οι Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον
- Το πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 2 του νέου ΕΣΠΑ, όπου επιδιώκεται η στήριξη της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ/ICT στους τομείς που αναδεικνύονται από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αφορούν στον Τουρισμό, Πολιτισμό, Εμπόριο, Ενέργεια, Αστικές Μεταφορές. Έξυπνες Εφαρμογές κ.λπ.
- Επίσης στο πλαίσιο της Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Αττικής, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται: πιλοτικές εφαρμογές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των αστικών λειτουργιών, έξυπνα συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και τοπικής διοίκησης στην πόλη (Smart Living, Smart Mobile Apps, Smart Local Government, Smart Building, Smart Energy, Smart & Eco Mobility ), διαχείριση ροών επισκεπτών κ.λπ.

Οι Ομιλήτριες και οι Ομιλητές θα παρουσιάσουν εφαρμογές και πρακτικές που αφορούν συγκεκριμένα στην:
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων-Πόλεων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με αιχμή την Καινοτομία.
- Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.
- Προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
- Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς του πολίτες - δημότες.
- Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των Δήμων-Πόλεων με γνώμονα την αξιοποίηση των Δράσεων του νέου ΕΣΠΑ - ΣΕΣ.
- Παρουσίαση καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξυπνες ιδέες που έχουν υλοποιηθεί σε τομείς όπως: η ψηφιακή τεχνολογία, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές κ.ά.

Στοιχεία του Συνεδρίου :
Τόπος : Ξενοδοχείο Novotel ( Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα, ΤΚ 10439 )
Ημερομηνία: Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00 έως 16:45.
Είσοδος: Ελεύθερη συμμετοχή ( ΔΩΡΕΑΝ )
Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στα site http://mitropolis.gr και www.ictplus.gr.
Προφορικές δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:
210 4225585, 210 4225520 ή στο fax:210 4225939.
Στις Συμμετέχουσες και στους Συμμετέχοντες θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης ανά ημέρα.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις / τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας και ειδικότερα των κλάδων Διοίκησης και Πληροφορικής, καθώς και τους φορείς που εποπτεύετε και τις Ειδικές Υπηρεσίες Σχεδιασμού - Εφαρμογής Προγραμμάτων κ.ά., προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων στο Συνέδριο.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια
2ο Συνέδριο: Ελλάδα - Ευρώπη 2020, Εκπάιδευση, Δια Βίου Μάθηση , Έρευνα και Καινοτομία
Ημερίδα: Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση
Ημερίδα «Προβληματισμοί και νεότερα δεδομένα για την επίδραση της διατροφής στην υγεία»
Διημερίδα «Ρητορική και Δημιουργικός Λόγος στην Εκπαίδευση»
Συνέδριο «Αφηγήσεις κυριαρχίας στον μεσογειακό χώρο»
Ημερίδα «Φιλοσοφία και Τεχνολογία: Φιλοσοφική και κριτική διερεύνηση των νέων τεχνολογιών»
Ημερίδα «Δολοφονία Πολκ - Επιστροφή στην ψηφιακή εποχή 70 χρόνια μετά»