Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μεταπτυχιακά ΑΕΙ ΤΕΙ
Μεταπτυχιακά ΑΕΙ ΤΕΙ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

   

  ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   - Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Πολιτικών Μηχ/κών Πανεπιστημίου Λονδίνου)

   - Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών , Πολιτικών Μηχ/κών του Imperial College του Παν. Λονδίνου)

  • Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
   - Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
   Διατμηματικό Π.Μ.Σ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π.
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη γενική περιοχή των "Συστημάτων Αυτοματισμού" με τις εξής επιμέρους κατευθύνσεις:
   1. Συστήματα Κατασκευών ή Παραγωγή
   2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ή Ρομποτικής
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.)

   - Διοίκηση Επιχειρήσεων
   (Διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Χημικών Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Παν. Αθηνών)

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην:
   α. Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (προστασία μνημείων) με κατεύθυνση τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
   β. Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (προστασία μνημείων) με κατεύθυνση τα Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Χημικών Μηχ/κών, Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών)

   - Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου στις κατευθύνσεις:
   α. Σχεδιασμός-Χώρος- Πολιτισμός
   β. Πολεοδομία-Χωροταξία
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με της Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων -Τοπογράφων Μηχ/κών και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.)

  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
   - "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών"
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Πολιτικών Μηχ/κών, Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών και Ναυπηγών Μηχ/κών του Ε.Μ.Π.)

   - "Υπολογιστική Μηχανική"
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τις Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.)

  • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
   1.Ναυτική Τεχνολογία
   2.Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία
   3.Θαλάσσια Επιστήμη
   (Διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό Π.Μ.Σ. των Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ))
  • Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
   - "Γεωπληροφορική"
   (Διεπιστημονικό- διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα :Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" στις εξής κατευθύνσεις:
   α. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
   β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Πολιτικών Μηχ/κών, Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.)

  • Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία" με δύο κατευθύνσεις:
   1. Τεχνολογιών Αιχμής
   2. Χρηματοοικονομικής
   (Συνεργαζ/νο με τη Σχολή Χημικών Μηχ/κών -ΧΜ-, τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών -ΝΜΧ-, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ-ΗΜΜΥ-)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις"
   (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με της ακόλουθες σχολές του ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ , Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών , Χημικών Μηχανικών και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ''ΕΚΕΦΕ'' Δημόκριτος)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών και τα Ινστιτούτα Επιστήμης Υλικών και Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος")

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Μηχανική
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχ/κών )

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας"
   (Διατμηματικό Π.Μ Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Πολιτικών Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο "Ενδεικτικό Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών"

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη γενική περιοχή των "Τεχνοοικονομικών Συστημάτων" με κατευθύνσεις:
   α. Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων
   β. Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
   (Διαπανεπιστημιακό διατμηματικό- διεπιστημονικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) του Πανεπιστημίου Πειραιά)

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδικεύσεις:
   1. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
   2. Μετάφραση
   3. Λεξικογραφία/Ορολογία
   4. Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία
  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετάφραση - Μεταφρασεολογία με κατευθύνσεις:
   1. Αγγλικής Γλώσσας
   2. Γαλλικής Γλώσσας
   3. Γερμανικής Γλώσσας
   4. Ισπανικής Γλώσσας
   5. Ιταλικής Γλώσσας
   (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.)

   - Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία. Με κατευθύνσεις:
   1. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
   2. Γαλλική Λογοτεχνία
   3. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού

   - Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Angers της Γαλλίας

  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   - Βιολογία της ¶σκησης με κατευθύνσεις:
   α. Εργοφυσιολογία
   β. Εργοφυσιολογία-Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική Δραστηριότητα
   γ. Αθλητιατρική
   δ. Αθλητιατρική με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση
   ε. Αθλητική Βιομηχανική
   ζ. Αθλητική Φυσικοθεραπεία
   η. Αθλητική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση

   - Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός με κατευθύνσεις:
   α. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
   β. Προπονησιολογία

  • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
   - Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
   (κοινό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Institute of Education (ΙοΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
   (διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

   - Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία. Με κατευθύνσεις:
   α. Συμβουλευτική Ψυχολογία
   β. Συμβουλευτική
   (ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης)

  • Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
   - Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα του Ε.Μ.Π. μετονομασθέν σε Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών)

   - Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη με κατευθύνσεις:
   α. Γνωσιακή Επιστήμη
   β. Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης
   (διαπανεπιστημιακό -διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρώην Πληροφορικής) του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Πληροφορικής Ο.Π.Α.)

  • Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
   2. Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία
   3. Γεωγραφία και Περιβάλλον
   4. Δυναμική Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία
   5. Γεωφυσική Σεισμολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Πρόληψης και Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών(ΠΔΦΚ)
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών)

  • Τμήμα Νοσηλευτικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ειδικεύσεις:
   1) Βασικές Επιστήμες
   2) Δημόσια Υγεία
   3) Κoινoτική Νοσηλευτική
   4) Ψυχική Υγεία

   5) Κλινική Νοσηλευτική με κατευθύνσεις:
   α. Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
   β. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
   γ. Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
   δ. Παιδιατρική Νοσηλευτική
   ε. Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
   στ. Χειρουργική Νοσηλευτική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξειδικεύσεις:
   α. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
   β. Πληροφορικής Υγείας
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν/μίου Πειραιά, Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ., Ιατρικό Τμήμα Ιωαννίνων)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας
   (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων. Με κατευθύνσεις:
   α. Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
   β. Οργάνωση και Διοίκηση

  • Τμήμα Φαρμακευτικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική
   α. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
   β. Φαρμακευτική Τεχνολογία
   γ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική
   δ. Φαρμακολογία και Θεραπευτική
   ε. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
  • Τμήμα Οδοντιατρικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   1.Κοινωνικής Οδοντιατρικής
   2.Βιολογίας Στόματος
   3.Οδοντιατρικών Βιοϋλικών
   4.Παθοβιολογία Στόματος
   5.Παθοβιολογίας Στόματος με κατεύθυνση Χειρουργική Στόματος
   6.Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
   7.Ορθοδοντικής
   8.Παιδοδοντιατρικής
   9.Οδοντικής Χειρουργικής
   10.Περιοδοντολογίας
   11.Ενδοδοντίας
   12.Προσθετικής
   13.Στοματολογίας
   14. Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου

   - Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας)

  • Ιατρική Σχολή
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Βιολογικό και Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ιατρική Α.Π.Θ., Ιατρική Θράκης, Ιατρική Ιωαννίνων, Ιατρική Κρήτης,την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το "ΕΚΕΦΕ" Δημόκριτος)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Ιατρική με κατευθύνσεις:
   1. Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική
   2. Νευροβιολογία
   3. Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών A. Fleming και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)

   - Επεμβατική Ακτινολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή της Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Επισκεπτών-τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία (Environment and Health. Capacity Building for Decision Making)
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

   - Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική. Με κατευθύνσεις:
   α. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Γενική Χειρουργική (ΚΙ)
   β. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων (ΚΙΙI)
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
   (σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας)

   - Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. Με κατευθύνσεις:
   α. Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
   β. Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
   (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών και σε σύμπραξη με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

   - Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

   - Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Διεθνούς Ιατρικής - Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β΄ και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών

   - Νεοπλασματική Νόσος στον ¶νθρωπο : Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα στην Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Νευροψυχολογία (M.Sc. in Clinical Neuropsychology)

  • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
   β. Κοινή Γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
   γ. Πολιτισμικές Σπουδές
   δ. Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
   ε. Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
   - Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες. Με ειδικεύσεις:
   α. Υπολογιστικής Επιστήμης
   β. Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
   γ. Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών
   δ. Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων
   ε. Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
   στ. Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   - Μικροηλεκτρονική. Με κατευθύνσεις:
   1. Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
   2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής)

   - Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ)

   - Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία με κατευθύνσεις:
   α. Πληροφορική στην Ιατρική
   β. Βιοπληροφορική
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

  • Τμήμα Μαθηματικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητικά Μαθηματικά
   β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
   γ. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
   (κοινό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με τα Τμημάτα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική
   (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής Αθηνών και Μαθηματικών Ιωαννίνων)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή των Μαθηματικών της Αγοράς και της Παραγωγής
   (διατμηματικό -διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Ο.Π.Α)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού. Με κατευθύνσεις:
   α. Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
   β. Μαθηματική Λογική
   γ. Πληροφορική Λογική
   (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Γενικό Τμήμα Ε.Μ.Π., Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πάτρας, Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών)

  • Τμήμα Βιολογίας
   - Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών)

   - Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Με εξειδικεύσεις:
   α. Βιολογική Ωκεανογραφία
   β. Γεωλογική Ωκεανογραφία
   γ. Φυσική Ωκεανογραφία
   δ. Χημική Ωκεανογραφία
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα ΧΗΜΕΙΑΣ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Ε.Κ.Π.Α.)

   - Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες

   - Βιοπληροφορική

   - Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

  • Τμήμα Χημείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Αναλυτικής Χημείας
   β. Φυσικοχημείας
   γ. Οργανικής Χημείας
   δ. Βιομηχανικής Χημείας
   ε. Xημείας Tροφίμων
   στ. Βιοχημείας
   ζ. Κλινικής Χημείας
   η. Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας
   θ. Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

   - Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή της Διδακτικής της Χημείας και τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις:
   α. Διδακτική της Χημείας
   β. Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
   (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Χημείας Α.Π.Θ., Χημείας Ιωαννίνων)

   - Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας
   (διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.)

   - Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
   (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας του Α.Π.Θ., του Παν/μίου Πατρών, του Παν/μίου Κρήτης, του Παν/μίου Ιωαννίνων και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών)

   - Κατάλυση και Εφαρμογές της. Με κατευθύνσεις:
   α. Ομογενής Κατάλυση
   β. Ετερογενής Κατάλυση
   γ. Εφαρμοσμένη Κατάλυση
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

  • Τμήμα Φυσικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   1. Βασικής Φυσικής:
   α. Φυσική των Υλικών
   β. Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
   γ. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική

   2. Εφαρμοσμένης Φυσικής με εξειδίκευση:
   α. Φυσική Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   α. Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία με εξειδίκευση:
   - Τηλεπικοινωνίες
   - Επεξεργασία και Διακίνηση της Πληροφορίας
   β. Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό με εξειδίκευση:
   - Πληροφορική
   - Πληροφοριακά Συστήματα
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

  • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
   - Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   1. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
   Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική

   2. Τομέας Επιστημών Αγωγής
   α. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική
   β. Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Εκπ/τικούς Οργανισμούς και Προγράμματα
   γ. Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση

   3. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
   α. Μαθηματικά στην Εκπαίδευση
   β. Πληροφορική στην Εκπαίδευση

   4. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
   Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

   5. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
   α. Διδακτική της Γλώσσας - Λογοτεχνία Θέατρο και Εκπαίδευση
   β. Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας - Λαογραφία και Πολιτισμός
   γ. Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας - Μειονότητες - Παιδική Ηλικία

   - Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
   (ΠΜΣ συνεργαζ/μενο με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

  • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Με κατευθύνσεις:
   α. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
   β. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
   γ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
   δ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
   ε. Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
   ζ. Ειδική Αγωγή
   στ. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Συστηματική Φιλοσοφία
   β. Ιστορία της Φιλοσοφίας
   γ. Ηθική

   - Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες
   (σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ))

  • Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Προϊστορικής Αρχαιολογίας
   β. Κλασικής Αρχαιολογίας
   γ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας
   δ. Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης
   ε. Ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότηταςστ)Βυζαντινής Ιστορίας
   ζ. Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
   η) Ευρωπαϊκής Ιστορίας

   - Μουσειακές Σπουδές
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α. και σε σύμπραξη με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Μνημείων
   (διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Αιγαίου)

  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Κοραής
   α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
   β. Λατινική Φιλολογία
   γ. Βυζαντινή Φιλολογία
   δ. Λαογραφία
   ε. Νεοελληνική Φιλολογία
   στ. Γλωσσολογία

   - Γλωσσική Τεχνολογία
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ Ε.Μ.Π.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. Φιλοσοφικής συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική. Με κατευθύνσεις:
   α. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
   β. Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική
   γ. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
   (διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Αιγαίου)

   - Οικονομική Επιστήμη

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
   - Κράτος και Δημόσια Πολιτική

   - Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, στους τομείς:
   α. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική
   β. Περιφερειακές και Διεθνείς Σπουδές

   - Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, στους τομείς:
   α. Πολιτικής Επιστήμης
   β. Κοινωνιολογίας
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

  • Τμήμα Νομικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
   α. Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
   β. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
   γ. Διεθνών Σπουδών
   δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
   ε. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
   στ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

   - Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης Ι(Dept. Sciences Sociales-Universite Toulouse I)

  • Τμήμα Κοινωνικής θεολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   α. Βιβλικών Σπουδών
   β. Εκκλησιαστικής Γραμματείας
   γ. Θρησκειολογίας
   δ. Κανονικού Δικαίου
   ε. Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής
   στ. Χριστιανικής Λατρείας
  • Τμήμα Θεολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   α. Ερμηνευτική Θεολογία
   β. Ιστορική Θεολογία
   γ. Πατερικών Σπουδών-Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
   δ. Συστηματική Θεολογία
   ε. Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση
  • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
   - Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία
   (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.)
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Λογοτεχνία
   β. Γλωσσολογία
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   -Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές. Με κατευθύνσεις:
   α. Λογοτεχνίας
   β. Ιστορίας και Πολιτισμού
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Γεωγραφίας
   - Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου. Στους τομείς:
   α. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών
   β. Διαχείριση και Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων
   γ. Ανάπτυξη και Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Χώρου
  • Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
   - Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στους τομείς:
   α. Τοπικής Ανάπτυξης
   β. Διαχείρισης Περιβάλλοντος
   γ. Αγωγής Καταναλωτή

   - Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Με κατευθύνσεις:
   α. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
   β. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
   γ. Αγωγή και Πολιτισμός

  • Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
   - Εφηρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή. Στους τομείς:
   α. Κλινικής Διατροφής
   β. Διατροφής και Δημόσιας Υγείας
   γ. Διατροφής και ¶σκησης
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
   Πληροφορική και Τηλεματική
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Βιοτεχνολογίας
   - Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία. Με κατευθύνσεις:
   α. Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία
   β. Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών
  • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
   - Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Στους τομείς- ειδικεύσεις:
   α. Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
   β. Εδαφολογία - Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
   γ. Διαχείριση Περιβάλλοντος
   δ. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής της Φυσικούς Πόρους
   ε. Τεχνική των Αρδεύσεων
   στ. Ενεργειακά Συστήματα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
   ζ. Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων
   η. Περιβάλλον Θερμοκηπίου
   θ. Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος
   ι. Σύγχρονες Τεχνικές Εκμηχάνισης της Γεωργίας
  • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων)
   - Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου
  • Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
   - Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων. Με κατευθύνσεις:
   α. Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Προϊόντων Ποιότητας
   β. Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών
   γ. Διαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων

   - Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών

  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
   - Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής (πρώην "Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου"). Με ειδικεύσεις:
   α. Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός
   β. Δενδροκομία και Αμπελουργία
   γ. Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία
   δ. Συστήματα ολοκληρωμένης -βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης
   ε. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον

   - Αρχιτεκτονική Τοπίου

  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

   - Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου

   - Αμπελουργία-Οινολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Αμπελουργία
   β. Οινολογία
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου. Με κατευθύνσεις
   α. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
   β. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές
   γ. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
   δ. Βιοδεργασίες Τροφίμων & Βιοδιυλιστήρια

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
  • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Με κατευθύνσεις:
   α. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
   β. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
   γ. Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο
   δ .Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet)
   ε. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet )
   στ. Διεθνής Πολιτική Οικονομία
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Κοινωνικός αποκλεισμός και Μειονότητες
   β. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
   γ. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

   - Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της

  • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση (πρώην Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία)
  • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
   - Δημόσια Διοίκηση. Με κατευθύνσεις:
   α. Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση
   β. Νομικός Πολιτισμός
   γ. Οικονομική Επιστήμη
   δ. Φορολογία και Ελεγκτική
   ε. Σύγχρονες Μέθοδοι Σύγχρονης Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management)
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
   - Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία. Με κατευθύνσεις:
   α. Πολιτική Επιστήμη
   β. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
   - Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   - Ελληνικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα

   - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master's in Business Administration - Tourism Management)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού
   (συνεργαζ/νο με το ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.)

  • Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
   - ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδικεύσεις:
   α. «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
   β. «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

   - ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

   - ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων»

  • Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Με εξειδικεύσεις:
   α. Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics)
   β. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.)
  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής

   - Διοίκηση της Υγείας
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιώς)

  • Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία. Με κατευθύνσεις:
   α. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
   β. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
   γ. Διεθνείς Μεταφορές
   δ. Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία
  • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Στατιστικής

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

  • Τμήμα Πληροφορικής
   - Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Με κατευθύνσεις:
   α. Τεχνολογία Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων
   β. Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
   γ. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή
   δ. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική

  • Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα. Με κατευθύνσεις:
   α. Ηλεκτρονική Μάθηση
   β. Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα
   γ. Δικτυοκεντρικά Συστήματα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων. Με κατευθύνσεις:
   α. Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
   β. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
   (Master's in International and European Studies)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη. Με κατευθύνσεις:
   α. Οικονομική Θεωρία
   β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χρηματοοικονομική Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμούς
   (οργανώνεται σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Στατιστικής του Ο.Π.Α.)

  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Master of Science in Services Management). Με εξειδίκευση:
   α. στην Επικοινωνία- Δημόσιες Σχέσεις - Διαφήμιση
   β. στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού
   γ. στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών
   δ. στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών
   ε. στη Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας
   στ. στη Διοικητική Συμβουλευτική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.B.A.)
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και το Τμήμα Πληροφορικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων : Μ.Β.Α.. Με εξειδίκευση:
   α. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   β. στη Διοίκηση Μάρκετινγκ
   γ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
   δ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων
   (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας)

  • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία. Με κατευθύνσεις:
   α. Μάρκετινγκ
   β. Επικοινωνία
   γ. Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (International Marketing)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Master of Arts in Heritage Management)
   (κοινό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. και τη σχολή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent)

  • Τμήμα Πληροφορικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων

   - Επιστήμη των Υπολογιστών

  • Τμήμα Στατιστικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική. Με κατευθύνσεις:
   α. Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης)
   β. Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης)
   γ. Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης)
   δ. Στατιστικές Μέθοδοι στη Κτηματαγορά (Μερικής Φοίτησης)
   ε. Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης)
   στ.Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Μερικής Φοίτησης)
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
   α. στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
   β. στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
   γ. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Με κατευθύνσεις:
   α. Λογιστικής
   β. Χρηματοοικονομικής
  • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business Administration Ιnternational - MBA International). Με κατευθύνσεις:
   α. Διοικητική των Επιχειρήσεων (Business Administration)
   β. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)
   γ. Εφοδιαστική Διαχείριση και Μεταφορές (Logistics and Transport)
   δ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Business)
   ε. Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων (Entrepreneurship and New Business Development)
   στ. Διαχείριση Τεχνολογίας (Technology Management)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση(Master in Public Policy and Public Management). Με κατευθύνσεις:
   α. Δημόσια Πολιτική
   β. Δημόσια Διοίκηση
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών)

 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  • Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην περιοχή των Ψηφιακών Μορφών Τέχνης

   - Εικαστικές Τέχνες

   - Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris 8 UFR Arts, philosophie, esthetique, τμήμα Arts et Technologies de l' Image)

 • ΤΕΙ Πειραιά
  • Γενικό

   - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   Συνεργασία με το Kingston University, School of Computing, Information Systems and Mathematics

   - Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων
   Τμήμα Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού σε συνεργασία με το Kingston University London

   - Λογιστική και Χρηματοοικονομική
   Τμήμα Λογιστικής

   - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα της Ενέργειας
   Τμήμα Μηχανολογίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt

   - ΜΒΑ (Μaster in Business Administration)
   Σε συνεργασία με το University of Kentucky

 • ΤΕΙ Αθήνας
  • Γενικό
   - Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία
   Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
 • ΑΣΠΑΙΤΕ
 •  

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
   Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

   - MA in Black Sea Studies (Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα)

   - MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia (Κλασσική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας)

  • Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
   Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

   - Executive MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη)

   - MSc in Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

   - MSc in Banking and Finance (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική)

   - MSc in Environmental Management and Sustainability (Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία)

   - MSc in Strategic Product Design (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων)

   - MSc in International Accounting, Auditing, and Financial Management (Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση)

   - MSc in Hospitality and Tourism Management (Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία)

   - LL.M. in Transnational and European Commercial Law , Mediation, Arbitration and Energy Law (Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας)

   - MA in Art, Law and Economy (Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία)

   - MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική)

  • Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας
   Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας

   - MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

   - MSc in e-Business, Innovation and Entrepreneurship (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα)

   - MSc in Mobile and Web Computing (Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική)

   - MSc in Communications and Cyber Security (Τηλεπικοινωνίες και Κυβερνο-ασφάλεια)

   - MSc in Energy Systems (Ενεργειακά Συστήματα)

   - MSc in Energy Management (Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων)

   - MSc in Energy Building Design (Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων)

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Πληροφοριακά Συστήματα
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

   - Οικονομικής Επιστήμης
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) με κατευθύνσεις:
   α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
   β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

  • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
   - Διοίκηση Επιχειρήσεων
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών)
  • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
   α. Συστημάτων Υπολογιστών
   β. Επιχειρηματικής Πληροφορικής
   (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις διεθνείς σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις:
   α. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία
   β. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της "Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων" (Master of Total Quality Management in Public Administration)
   (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας (Master's in European Youth Policies)

  • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
   - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Με κατευθύνσεις:
   α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
   β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
   - Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Με κατευθύνσεις:
   α. Λογιστική
   β. Χρηματοοικονομική

   - Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη επιχειρήσεων
   (κοινό διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Management School του Πανεπιστημίου του Lancaster (Μεγάλη Βρετανία))

   - Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Με κατευθύνσεις:
   α. Λογιστική
   β. Χρηματοοικονομική

   - Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

  • Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
   - Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
   (Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Εastern Europe)
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών

   - Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

   - Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με κατευθύνσεις:
   α. Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης
   β. Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στη Ν.Α. Ευρώπη

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημ. Εκπ/σης Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας
   - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Κατευθύνσεις:
   α. Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
   β. Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
   γ. Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας
   - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Κατευθύνσεις:
   α. Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα
   β. Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές Μέθοδοι και Πρακτικές)
   γ. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα
   δ. Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας
   ε. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση

   - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Δημιουργική Γραφή

   - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη. Κατευθύνσεις:
   α. Γνωστική Ανάπτυξη
   β. Κινητική Ανάπτυξη
   (διαπανεπιστημιακό -διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ)

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Τμήμα Μαθηματικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. στα Θεωρητικά Μαθηματικά
   β. στη Στατιστική και Μοντελοποίηση
   γ. στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Διαδικτύου

  • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος με εξειδικεύσεις:
   α. Δασικής Παραγωγής , Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος
   β. Λιβαδοπονίας και ¶γριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
   γ. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
   δ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
   ε. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
   στ. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Γεωπονική Σχολή
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Αγροτικής Οικονομίας
   β. Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας
   γ. Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων
   δ. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων
   ε. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
   στ. Επιστήμης Οπωροκηπευτικών
   ζ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
   η. Επιστήμης Φυτοπροστασίας
   θ. Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης
   ι. Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων
   κ. Οινολογίας-Αμπελουργίας
  • Τμήμα Γεωλογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους κλάδους:
   α. Τεκτονική και Στρωματογραφία
   β. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
   γ. Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον δ. Γεωφυσική
   ε. Πετρολογία-Γεωχημεία
   στ. Γεωγραφία και Περιβάλλον

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία με βεβαιώσεις:
   α. Για την Επιστημονική Περιοχή της Σχολικής Φυσικής Αγωγής
   β. Της Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων
   γ. Της Aσκησης και Υγείας και της Φυσικής Δραστηριότητας για Ειδικούς Πληθυσμούς

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κινησιολογία

  • Τμήμα Κτηνιατρικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία
   β. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων
   Με ειδικεύσεις:
   i) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών
   ii) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών
   γ. Παθολογία - Χειρουργική - Μαιευτική Μηρυκαστικών
   δ. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς
   ε. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς
  • Τμήμα Φαρμακευτικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με κατευθύνσεις:
   α. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
   β. Φαρμακευτική Τεχνολογία
   γ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική
   δ. Φαρμακολογία και Θεραπευτική
   ε. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
  • Οδοντιατρική Σχολή
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οδοντιατρική με κατευθύνσεις:
   α. Ακίνητη Προσθετική - Προσθετική Εμφυτευματολογία
   β. Κίνητη Προσθετική - Προσθετική Εμφυτευματολογία
   γ. Ενδοδοντολογία
   δ. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική -Χειρουργική Εμφυτευματολογία -Ακτινολογία
   ε. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική
   στ. Οδοντική Χειρουργική
   ζ. Περιοδοντολογία - Βιολογία Εμφυτευμάτων
   η. Στοματολογία
   θ. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική
   ι. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά
   κ. Παιδοδοντιατρική

  • Τμήμα Βιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες
   β. Περιβαλλοντική Βιολογία
   γ. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία

   -Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών

   - Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

   - Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Yδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής
   (Διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ)

  • Τμήμα Ιατρικής
   - Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία με κατευθύνσεις - εξειδικεύσεις:
   α. Βασική Έρευνα
   β. Κλινική Έρευνα
   γ. Κοινωνική Έρευνα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική στους τομείς:
   α. Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
   β. Βιοϊατρική Τεχνολογία
   γ. Ιατρική Τηλεματική
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών - Μηχ/κών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

   - Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και τα τμήματα Νομικής και Θεολογίας)

  • Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
   - Γεωπληροφορική. Με κατευθύνσεις:
   α. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας
   β. Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές
   γ. Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΓΣΠ
   δ. Υδατικοί Πόροι

   - Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου. Με κατευθύνσεις:
   α. στο Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων
   β. στη Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση
   γ. στην Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης

  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   - Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

   - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

   - Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.)

   - Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού. Με κατευθύνσεις:
   α. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
   β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχ/κών και Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μουσειολογία
   (Διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)

   - Αρχιτεκτονική Τοπίου
   (Συνεργαζ/νο με την Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.)

  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής και Χημείας του Α.Π.Θ.)
  • Τμήμα Χημείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Ανόργανη Χημεία
   β. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
   γ. Βιοχημεία
   δ. Οργανική Χημεία
   ε. Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
   στ. Χημεία Περιβάλλοντος
   ζ. Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
   η. Χημική Τεχνολογία
   θ. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών
   ι. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
  • Τμήμα Φυσικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική του Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία). Με κατευθύνσεις:
   α. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών
   β. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Φυσική και Τεχνολογία Υλικών" (πρώην Φυσική Υλικών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υπολογιστική Φυσική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες. Με κατευθύνσεις:
   α. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία
   β. Νανομηχανική και Νανοϋλικά
   γ. Νανοβιοτεχνολογία
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας, Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.)

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   - Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών. Με κατευθύνσεις:
   α. Δικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   β. Νοήμονα Συστήματα
   γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή
   (Διατμηματικό, διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ.συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα, τα Τμήματα Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας)

   - Δικτυακή Υπολογιστική Επικεντρωμένη στις Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
   (Διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ.συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου, Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Carlos III de Madrid της Ισπανίας και Επιστήμης των Υπολογιστών του College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elisabeth (Trinity College) της Ιρλανδίας)

  • Τμήμα Νομικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Με κατευθύνσεις:
   α. Αστικού , Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
   β. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
   γ. Διεθνών Σπουδών
   δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
   ε. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
   στ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

   - Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης Ι(Dept. Sciences Sociales-Universite Toulouse I)

  • Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές

   - Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα
   (Κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Τομέας τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου του Maine (Le Mans) (Γαλλία))

   - Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους. Με κατευθύνσεις:
   α. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
   β. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας
   (Διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
   (Διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας)

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Με κατευθύνσεις:
   α. Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός
   β. Διδακτική των Θετικών Επιστημών
   γ. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
   β. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
   γ. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
   δ. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
   (Συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Διερμηνείας
   β. Μετάφρασης
   (Συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.)

  • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γαλλική Λογοτεχνία. Με κατευθύνσεις:
   α. Γαλλική Λογοτεχνία
   Με υποκατευθύνσεις :
   i. Γαλλική Ιστορία και Πολιτισμός
   ii. Θέατρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας
   iii. Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία
   β. Διδακτική των Γλωσσών και στη Γλωσσική Επικοινωνία
   γ. Μετάφραση - Μεταφρασεολογία

   - Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες
   (Κοινό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια: Alma Mater Studiorum της Μπoλόνια (Ιταλία), Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και Μarc-Bloch του Στρασβούργου (Γαλλία) ενταγμένο στο πλαίσιο του Erasmus Mundus)

  • Τμήμα Ψυχολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
   β. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
   γ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία
   δ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων
  • Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Συστηματική Φιλοσοφία
   β. Ιστορία της Φιλοσοφίας

   - Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων: Προωθώντας την Ιδεολογία της Ισότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
   Με κατεύθυνση την Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων
   (Διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ψυχολογίας)

  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Στον κλάδο της Ιστορίας
   Με τις επί μέρους ειδικεύσεις
   i. Αρχαία Ιστορία
   ii. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
   iii. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία
   iv. Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία
   v. Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία

   β. Στον κλάδο της Αρχαιολογίας
   Με της επί μέρους ειδικεύσεις
   i. Προϊστορική Αρχαιολογία
   ii. Κλασική Αρχαιολογία
   iii. Βυζαντινή Αρχαιολογία
   iv. Ιστορία της Τέχνης
   v. Ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού (ευρωπαϊκός, βαλκανικός, ανατολικός. Mε κατευθύνσεις:
   α. Νεοελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός και Βιβλιολογία
   β.Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία Λογοτεχνίας και Μεταφραστικές Σπουδές
   (Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., Φιλολογίας Κρήτης)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   1. Κλασικής Φιλολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
   β. Λατινική Φιλολογία

   2. Μεσαιωνικής και της Ελληνικής Φιλολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Μεσαιωνική Φιλολογία
   β. Νεοελληνική Φιλολογία
   γ. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία

   3. Γλωσσολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Θεωρητική Γλωσσολογία
   β. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
   γ. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία

  • Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   1. Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
   Με ειδίκευση
   α. Αγία Γραφή
   β. Πατερική Γραμματεία
   γ. Θρησκειολογία

   2. Τομέας Ιστορίας της Εκκλησίας και Δογματικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Ιστορία της Εκκλησίας
   β. Ελληνισμός και Ορθοδοξία
   γ. Δογματική και Συμβολική Θεολογία

   3. Τομέας Λειτουργικής, Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
   Με ειδίκευση
   α. Λειτουργική
   β. Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
   γ. Αγιολογία
   δ. Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη

   4. Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως, Ζωής και Διάνοιας της Εκκλησίας
   Με ειδίκευση
   α. Κανονικό Δίκαιο - Ποιμαντική - Ιεραποστολική
   β. Παιδαγωγική - Ποιμαντική Ψυχολογία
   γ. Χριστιανική Ηθική - Κοινωνιολογία
  • Τμήμα Θεολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα επιστημονικά πεδία:
   1. Eρμηνευτικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Παλαιά Διαθήκη
   β. Καινή Διαθήκη
   γ. Θρησκειολογία

   2. Ιστορικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Ιστορία
   β. Γραμματεία
   γ. Αρχαιολογία

   3. Συστηματικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Δογματική
   β. Φιλοσοφία
   γ. Ηθική
   δ. Ποιμαντική
   ε. Κοινωνιολογία

   4. Πρακτικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση
   α. Παιδαγωγική
   β. Λειτουργική
   γ. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο

   5. Διατομεακό Πεδίο Οικουμενικής Θεολογίας
   Με ειδίκευση στην Οικουμενική Θεολογία
  • Τμήμα Πληροφορικής
   - Πληροφορική και Διοίκηση
   (Συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική. Με κατευθύνσεις:
   α. Ψηφιακά Μέσα
   β. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
   γ. Πληροφοριακά Συστήματα
   δ. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

  • Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Πολιτικές Επιστήμες. Με κατευθύνσεις:
   α. Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία
   β. Πολιτική Ανάλυση
  • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο. Με κατευθύνσεις:
   α. Γλωσσολογίας-Διδακτικής
   β. Λογοτεχνίας - Πολιτισμού
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και την Οικονομία. Με κατευθύνσεις:
   α. Διοίκηση Επιχειρήσεων
   Με ειδικεύσεις και για στελέχη Επιχειρήσεων
   i. Διοίκηση Μάρκετινγκ
   ii. Διοίκηση Λογιστικής
   iii. Διοίκηση Χρηματοοικονομικής
   iv. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

   β. Διοίκηση Υπηρεσιών
   Με ειδικεύσεις και για στελέχη Επιχειρήσεων
   i. Διοίκηση Logistics
   ii. Διοίκηση Υπηρεσιών - Εξυπηρέτηση Πελατών
   iii. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
   iv. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

   γ. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά

   δ. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
  • Τμήμα Θεάτρου
   - Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική. Mε κατευθύνσεις:
   α. Παραστασιολογία - Δραματολογία
   β. Σκηνοθεσία
   γ. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία
   δ. Υποκριτική
   ε. Παιδαγωγική του θεάτρου
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας
   β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   - Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός. Με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητική και Εφαρμοσμενή Γλωσσολογία
   β. Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία
   γ. Λογοτεχνία και Πολιτισμός
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
   - Αερομηχανική Στροβιλομηχανών
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham(Η.Π.Α.) ενταγμένο στο Erasmus Mundus).
 • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Γενικό

   - Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο
   Τμήμα Δασοπονίας

   - Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
   Dept. of Oil and Gas Technology

   - Mediterranean Water Management and Policy under Water-scarcity Conditions
   Συνεργασία με το University of Palermo και το University of Damanhur, Alexandria

   - Χρηματοοικονομικά και Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα
   Σύμπραξη με το University of Greenwich της Μ. Βρετανίας

   - Διοικητική Επιστήμη και Πληροφορικά Συστήματα
   Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

 • ΤΕΙ Σερρών
  • Γενικό

   - Διοίκηση επιχειρήσεων (MBA)
   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 •  

  ΘΡΑΚΗ

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Με κατευθύνσεις:
   α. Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό
   β. Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων
   γ. Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον
   (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδραυλική Μηχανική. Με κατευθύνσεις:
   α. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
   β. Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
   γ. Παράκτια και Λιμενικά Έργα
   δ. Υδροπληροφορική
   ε. Υδροενεργειακή Μηχανική
   (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)

   - Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων. Με κατευθύνσεις:
   α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
   β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών
   γ.Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
   (διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας)

  • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
   - Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική
  • Τμήμα Νομικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Ιδιωτικού Δικαίου
   β. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
   γ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
   δ. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
   ε. Διεθνών Σπουδών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σπουδές Νοτιανατολικής Ευρώπης
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας)

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Με κατευθύνσεις:
   α. Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή)
   β. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες
   γ. Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις
  • Τμήμα Ιατρικής
   - Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
   (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α' της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική
   (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ενδοουρολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική

   - Ρινολογία-Ρινοχειρουργική

   - Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

   - Ιατρική του Ύπνου

  • Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Με κατευθύνσεις:
   α. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας
   Με ειδικεύσεις
   i. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
   ii. Λατινικής Φιλολογίας
   iii. Παπυρολογίας

   β. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΣ)
   Με ειδικεύσεις
   i. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
   ii. Νεοελληνικής Φιλολογίας
  • Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Master of Business Administration)
  • Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
   - Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο (Master of Arts in Black Sea Studies )
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών Υπολογιστών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

   1. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών στους τομείς:
   α. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
   β. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
   γ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

   2. Του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών στους τομείς:
   α. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
   β. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
   γ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών
  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   - ¶σκηση και Ποιότητα Ζωής. Με κατευθύνσεις:
   α. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης
   β. Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση
   γ. Πρόληψη - Παρέμβαση Αποκατάσταση
   δ. Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή
   (διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
  • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
   - Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science). Με κατευθύνσεις:
   α. Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία
   β. Διαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων
   γ. Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

   - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)

  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
   - Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία. Με κατευθύνσεις:
   α. Κοινωνική Πολιτική- Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων
   β. Κοινωνική Εργασία με παιδιά και οικογένειες
  • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 •  

  ΗΠΕΙΡΟΣ

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
   β. Ιστορία - Θεωρία της Τέχνης - Επιμέλεια Εκθέσεων
   γ. Πολυμέσα (3D-Animation,Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική)
   δ. Εικαστικές Τέχνες
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
  • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς της Ελληνικής Φιλοσοφίας-Φιλοσοφίας των Επιστημών
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
   β. Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο
   γ. Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
   δ. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

   - Δυσλεξία: Επικοινωνία σε Πολυγλωσσσικό Περιβάλλον και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της. Με κατευθύνσεις:
   α. Δυσλεξία και Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον
   β. Δυσλεξία και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας)

  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
   β. Ιστορία /Θεωρία της Τέχνης - Επιμέλεια Εκθέσεων
   γ. Πολυμέσα (3D-Animation,Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική)
   δ. Εικαστικές Τέχνες
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
   - Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής - Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
   - Μεσαιωνικές Σπουδές. Με ειδίκευση:
   α. Βυζαντινή Ιστορία
   β. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
   γ. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
   δ. Βαλκανική Ιστορία
   ε. Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
   στ. Ελληνοαραβικές Σπουδές
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φιλολογίας)

   - Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός Πολιτισμός. Με κατευθύνσεις:
   α. Ιστορία με ειδικεύσεις:
   i. Οικονομικοί Μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο (15ος - 19ος αι.)
   ii. Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου
   iii. Ο Ελληνικός 19ος αιώνας: Από την "Πρωτόγονη Επανάσταση" στον Αστικό Εκσυγχρονισμό
   iv. Βαλκανική Ιστορία
   v. Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου αι.
   vi. Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων
   vii. Ιστορική Δημογραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου
   vii. Τουρκολογία
   ix. Θεωρία, Πηγές και Μεθοδολογία της Επιστήμες του Ανθρώπου
   x. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

   β. Λαϊκός Πολιτισμός με ειδικεύσεις:
   i. Θεωρία και Μεθοδολογία της Σύγχρονης Ελληνικής Λαογραφίας
   ii. Κοινωνικές και Οικονομικές Δομές της Παραδοσιακής Κοινωνίας
   iii. Συλλογικές Νοοτροπίες, Λαϊκή Κοσμοθεωρία και Λαϊκή Τέχνη
   iv. Παράδοση, Συλλογική Μνήμη και Ταυτότητες

  • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων
   - Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Με κατευθύνσεις:
   α. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών
   β. Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
   (διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών και Βιολογίας του Α.Π.Θ.)
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική. Με κατευθύνσεις:
   α. Οικονομική Ανάλυση
   β. Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Τμήμα Πληροφορικής
   - Πληροφορική. Με κατευθύνσεις:
   α. Υπολογιστικά Συστήματα
   β. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
   γ. Λογισμικό
   δ. Επιστημονικοί Υπολογισμοί
   ε. Τεχνολογίες - Εφαρμογές
  • Τμήμα Φυσικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Φυσικής
   β. Φωτονικής
   γ. Επιστήμης Υλικών

   - Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον (πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου)

  • Τμήμα Ιατρικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις που αφορούν τους κλάδους Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
   α. Ιατρών
   β. Ψυχολόγων
   γ. Νοσηλευτών
   δ. Κοινωνικών Λειτουργών
   ε. Εργοθεραπευτών
   στ. Κοινωνιολόγων
   ζ. Εκπαιδευτικών
   η. Λοιπών ειδικοτήτων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Βιοτεχνολογίας
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας)

   - Παθολογία. Με ειδικεύσεις:
   α. στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση
   β. στη Νοσηλευτική Φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς
   γ. στη Νοσηλευτική Φροντίδα για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων και λοιμώξεων
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Πόνου
   (συνεργασία με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

  • Τμήμα Χημείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες, με κατευθύνσεις:
   α. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία - Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
   β. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία - Προσομοίωση
   γ. Χημεία Νέων Υλικών - Πολυμερή
   δ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
   ε. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές

   2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοανόργανη Χημεία
   (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών του Α.Π.Θ.και Χημείας του Παν/μίου Πάτρας)

   - Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες. Με εξειδικεύσεις:
   α. Περιβαλλοντική Αγροχημεία
   β. Βιολογικές Καλλιέργειες
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή. Με ειδίκευση:
   α. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
   β. Διατροφή
   γ. Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων
   δ. Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
   (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης καθώς και με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας)

   - Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες
   (σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσ/νίκης)

  • Τμήμα Μαθηματικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδικεύσεις:
   α. Μαθηματικά (Ανάλυση - ¶λγεβρα - Γεωμετρία)
   β. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
   γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική
   δ. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
   ε. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση
 •  

  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία. Με κατευθύνσεις:
   α. Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρρύπανσης
   β. Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες
   γ. Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης
  • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφ/κής Ανάπτυξης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολεοδομία - Χωροταξία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
   (σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας - Εργαστήριο CERAMAC του Πανεπιστημίου Blaise Pascal Clermont II στη Clermont - Ferrand (Γαλλία))

   - Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία στην Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (με ακρωνύμιο DYNTAR (Dynamique Territoriale et Amenagement Rural)
   (Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών IEDUB του Πανεπιστημίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία))

   - Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές (με ακρωνύμιο PODEPRO (Population Development, Prospective)

  • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
   - Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή & Διαχείριση Περιβάλλοντος. Με κατευθύνσεις:
   α. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία φυτών με έμφαση στην παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
   β. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
   γ. Φυτιατρική και Περιβάλλον
   δ. Γεωργική Μηχανική-Διαχείριση Φυσικών Πόρων
   ε. Διαχείριση Περιβάλλοντος

   - Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και την Εκμηχάνιση της Γεωργίας

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Με κατευθύνσεις:
   α. Τεχνολογίες Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
   β. Τηλεπικοινωνίες, Σήματα και Δίκτυα
   γ. Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία
  • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
   - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
   - Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία
  • Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
   - ¶σκηση και Υγεία

   - Ψυχολογία της ¶σκησης

   - Ψυχολογία του Αθλητισμού και της ¶σκησης
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μια: Jyvaskyla(Φιλανδία), Lund του Lund(Σουηδία), Leipzig της Λειψίας (Γερμανία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus)

  • Τμήμα Ιατρικής
   - Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής στον τομέα της Μοριακής Ιατρικής - Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή. Με κατευθύνσεις:
   α. Ποιότητα - Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία
   β. Ποιότητα - Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγεία
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Λάρισας )

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιολογία της Αναπαραγωγής

  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Με κατευθύνσεις:
   α. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους
   β. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πότων
   γ. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών

   - Διαχείριση υδρομετεωρολογικών κινδύνων(HYDROHASARDS)
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Universite Joseph Fourier-Grenoble I της Γαλλίας)

  • Τμήμα Κτηνιατρικής
   - Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών. Με κατευθύνσεις:
   α. Υδατοκαλλιέργειες
   β. Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
   (σε σύμπραξη με το Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου)
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή ,την Εκπαίδευση και την Υγεία
  • Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βιοτεχνολογία-Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας-Μοριακή Γενετική , Διαγνωστικοί Δείκτες

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
 •  

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

 • Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Τμήμα Ιατρικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική
   β. Εμβιομηχανική
   γ. Κλινική Μηχανική
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές των Βασικών Ιατρικών Επιστημών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής. Με κατευθύνσεις:
   α. Βιοπληροφορική
   β. Νευροπληροφορική
   γ. Ιατρική Πληροφορική
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Φυσικής)

  • Τμήμα Φαρμακευτικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων
   β. Φαρμακοχημεία -Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων
   γ. Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική
   δ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική
   ε. Φαρμακευτικό Marketing
  • Τμήμα Φυσικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Εφαρμοσμένη Φυσική
   β. Φυσική των Υλικών
   γ. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
   δ. Ηλεκτρονική και Υπολογιστές
   ε. Φωτονική - Lasers

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών και Επιστήμης των Υλικών Πάτρας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

  • Τμήμα Χημείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων
   β. Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά
   γ. Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
   δ. Περιβαλλοντική Ανάλυση
   ε. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία
   στ. Συνθετική Χημεία
   ζ) Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες

   - Ιατρική - Χημεία : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων Στην περιοχή της επιστήμης της Ιατρικής Χημείας
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φαρμακευτικής και Ιατρικής)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων
   (διακρατικό-διαπανεπ/κό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων και School of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου Ulster της Μ. Βρετανίας)

  • Τμήμα Βιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Βιολογική Τεχνολογία
   β. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας)

  • Τμήμα Μαθηματικών
   - Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές. Με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητικά Μαθηματικά

   β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
   i. Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Mαθηματική Φυσική
   ii. Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα
   iii. Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών

   γ. Υπολογιστικά Μαθηματικά - Πληροφορική στην Εκπ/ση
   i. Μαθηματικά των Yπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη
   ii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

   δ. Διδακτική Μαθηματικών

   - Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Με κατευθύνσεις:
   α. Μαθηματικές Θεμελιώδεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
   β. Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
   γ. Θεωρία Αριθμητικών Υπολογιστών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πολιτικού Μηχανικού. Με κατευθύνσεις:
   α. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
   β. Γεωτεχνική Μηχανική
   γ. Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον
   δ. Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σεισμική Μηχανική ή/και τη Τεχνική Σεισμολογία
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μία: Παβίας (Ιταλία), Joseph Fourier της Grenoble (Γαλλία), Imperial College του Λονδίνου (Μεγάλη Βρετανία), Instituto Nazionale di Geophysica e Vulcanologia της Ρώμης (Ιταλία) και το Κοινοτικό Joint Research Center ISPRA (Ιταλία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus)

  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις περιοχές:
   α. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
   β. Ενέργεια και Περιβάλλον
   γ. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
   δ. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών
  • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
   (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχουν τα Ινστιτούτα Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος")

   - Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τo Τμήμα Φυσικής)

  • Τμήμα Γεωλογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
   β. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
   γ. Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία
   δ. Γεωλογία Χρήσεων Γης
   ε. Ορυκτές Πρώτες Ύλες
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής. Με πεδία:
   α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
   β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή
   γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
   δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Με κατευθύνσεις:
   α. Δια βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
   β. Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία
   γ. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική
   δ. Φιλοσοφία της Παιδείας
   ε. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
   στ. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας
   ζ. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών
   η. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική
   i. Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού
   ii. Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
  • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών
  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα. Με κατευθύνσεις:
   α. Κλασσικών Σπουδών
   β. Νεοελληνικής Φιλολογίας
   γ. Γλωσσολογίας
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Οικονομική Επιστήμη. Με κατευθύνσεις:
   α. Εφαρμοσμένη Οικονομική (ΕΦΟ)
   β. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing (MPK)
   γ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση (ΧΑΔ)
  • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης
  • Τμήμα Φιλοσοφίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία. Με κατευθύνσεις:
   α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
   β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
  • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master of Public Administration)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Ανάλυση. Με κατευθύνσεις:
   α. Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
   β. Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση

  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηθική Φιλοσοφία
   (διαπανεπιστημιακό- διατμηματικό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τo Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.)
  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, ¶τυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)
   β. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
   γ. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
   δ. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
   ε. Πολιτική και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Με κατευθύνσεις:
   α. Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
   β. Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
   γ. Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

  • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας και τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου του Τοrinο)
  • Τμήμα Νοσηλευτικής
   - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων. Με κατευθύνσεις:
   α. Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
   β. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
   - Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές. Με κατευθύνσεις:
   α. Διακυβέρνηση
   β. Διαχείριση Πολιτικών - Διεθνής Πολιτική
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ορθόδοξη Θεολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

  • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Τραπεζική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)

  • Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Αποβλήτων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διασφάλιση Ποιότητας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (Engineering of Pervasive Computing Systems)

  • Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σχεδιασμό Φωτισμού - Πολυμέσα

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Ακουστικό Σχεδιασμός και τα Πολυμέσα

 •  

  ΚΡΗΤΗ

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τουρκολογία
   (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.))

   - Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος : Ιστορία και Αρχαιολογία. Στους τομείς:
   α. Αρχαίας Ιστορίας
   β. Κλασικής Αρχαιολογίας
   γ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
   (ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βυζαντινή Ιστορία ή Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Φυσικής)

  • Τμήμα Φιλολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τουρκολογία
   (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.))

   - Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος : Ιστορία και Αρχαιολογία. Στους τομείς:
   α. Αρχαίας Ιστορίας
   β. Κλασικής Αρχαιολογίας
   γ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
   (ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βυζαντινή Ιστορία ή Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Φυσικής)

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής. Με κατευθύνσεις:
   α. Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση
   Με ειδικεύσεις
   i. Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση
   ii. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση

   β. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
   Με ειδικεύσεις
   i. Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις
   ii. Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής
  • Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
   - Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία. Στους τομείς:
   α. Αρχαία & Βυζαντινή Φιλοσοφία, Γνώση και Αξίες
   β. Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία
   (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοηθική
   (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης)

   - Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη. Με κατευθύνσεις:
   α. Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής
   β. Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία
   γ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης με έμφαση της εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
   δ. Τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία

   - Εκπαιδευτική Θεωρία. Ιστορία και Πολιτική. Με κατευθύνσεις:
   α. Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική
   β. Διδασκαλία και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

  • Τμήμα Ψυχολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. στην Ψυχολογία της Υγείας (M.Sc. in Health Psychology)
   β. στη Σχολική Ψυχολογία (M.Sc. in School Psychology)
  • Τμήμα Ιατρικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νευροεπιστήμες

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Με τίτλους:
   α. ΜΔΕ στη Δημόσια Υγεία
   β. ΜΔΕ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

   - Εγκέφαλος και Νους
   (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οπτική και Όραση
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μαθηματικών , Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών)

  • Τμήμα Βιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ιατρικής, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.))

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Στους τομείς:
   α. Χερσαία Οικοσυστήματα / Βιολογικοί Πόροι
   β. Θαλάσσια Οικοσυστήματα / Βιολογικοί Πόροι
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης)

  • Τμήμα Φυσικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προχωρημένη Φυσική. Στους τομείς:
   α. Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική
   β. Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας
   γ. Ατομική και Μοριακή Φυσική
   δ. Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
   ε. Εφαρμοσμένη Φυσική - Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής - Οπτοηλεκτρονικής

  • Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
   - Μαθηματικά και Εφαρμογές τους. Με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητικά Μαθηματικά
   β. Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών
   γ. Επιχειρησιακά Μαθηματικά
   δ. Μαθηματικά Θεμέλια Πληροφορικής και Εφαρμογές
   ε. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
  • Τμήμα Χημείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία. Με κατευθύνσεις:
   α. Πειραματική Χημεία (Φυσικοχημεία, Ανόργανη, Βιοχημεία, Οργανική, Αναλυτική Χημεία και Χημεία Περιβάλλοντος)
   β. Θεωρητική Χημεία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος. Με κατευθύνσεις:
   α. Φυσικών Επιστημών Περιβάλλοντος
   β. Μηχανική Περιβάλλοντος
   (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
   (διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής Κρήτης, Χημείας Αθηνών, Χημείας Α.Π.Θ., Χημείας Πάτρας, Χημείας Ιωαννίνων, Φαρμακευτικής Πάτρας και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με την Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης)

  • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών. Με θεματικές περιοχές:
   α. Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
   β. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
   γ. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
   δ. Πληροφοριακά Συστήματα
   ε. Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση και Ρομποτική
   στ. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
   ζ. Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
   η. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
   θ. Τεχνολογία Πολυμέσων

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική. Με κατευθύνσεις:
   α. Θεωρητικά Θεμέλια Επιστήμης Υπολογιστών
   β. Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
   γ. Δεδομένα, Γνώσεις, Συνιστώσες Λογισμικού και Διεπαφές
   δ. Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών και Κατανεμημένα Συστήματα
   ε. Γραφική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική
   (Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Πληροφορικής των Γαλλικών Πανεπιστημίων Joseph Fourier (Grenoble I ) και Paris - Sud)

   - Μηχανική Υπηρεσιών
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μια: Tillburg(Ολλανδία), Stuttgard(Γερμανία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus)

  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Μαγνητικών Υλικών - Οπτοηλεκτρονικής
   β. Πολυμερών - Κολλοειδών
   γ. Νανοτεχνολογίας
   δ. Βιοϋλικών
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
   - Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία. Με κατευθύνσεις:
   α. Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα
   β. Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή
   β. Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις
  • Τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών
   - Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Με κατευθύνσεις:
   α. Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Scientific Computing
   β. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες - Modelling and Analysis in Applied Sciences
   γ. Ανάλυση και Εφαρμογές - Analysis and Applications
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς:
   α. Συστημάτων Παραγωγής
   β. Επιχειρησιακής Έρευνας
   γ. Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

   - Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων (International Master in Advanced Clay Science-IMACS)
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μια: Πουατιέ (Γαλλία), Αβέιρο (Πορτογαλλία), Οττάβας (Καναδάς) και το Παν/μιο Federal University of Rio Grande do Sul του Πόρτο Αλέγκρε (Βραζιλία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus)

  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (MSc in Electronic and Computer Engineering)
  • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Έλεγχο Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και το Γενικό Τμήμα)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική. Με κατευθύνσεις:
   α. Περιβάλλον και Υγεία
   β. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης

  • Τμήμα Γενικό
   - Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία. Στους τομείς:
   α. Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
   β. Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών και Κατασκευών
   γ. Εφαρμοσμένης και Τεχνολογικής Φυσικής και Τεχνολογίας των Λέιζερ
   δ. Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών
   ε. Κοινωνικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • ΤΕΙ Κρήτης
  • Γενικό
   - Λογιστική και Ελεγκτική
   Τμήμα Λογιστικής
 •  

  ΑΙΓΑΙΟ

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπ/κού Σχεδιασμού
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. Με κατευθύνσεις:
   α. Παιδικό Βιβλίο
   β. Παιδαγωγικό Υλικό

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
   (σε σύμπραξη με το Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Με κατευθύνσεις:
   α. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
   β. Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

  • Τμήμα Περιβάλλοντος
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

   - Πολιτική και Προγραμματισμός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
   (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μία: Κεντρικής Ευρώπης (Ουγγαρία), Lund (Σουηδία) και Manchester (Μεγάλη Βρετανία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (Master of Science in Agriculture and Environment)
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ζωϊκής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας

   - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου)

   - Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική. Με κατευθύνσεις:
   α. Εφαρμοσμένη Οικολογία
   β. Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Μηχανική

  • Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο Ν.Α.Μ.Ε.. Στους τομείς:
   α. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
   β. Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
   γ. Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
   δ. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
   - Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. Με κατευθύνσεις:
   α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
   β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)
   (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Περιβάλλοντος)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ. Με κατευθύνσεις:
   α. Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
   β .Λογιστική - Ελεγκτική
   γ. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

  • Τμήμα Μαθηματικών
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
   - Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία. Με κατευθύνσεις:
   α. Ανθρωπολογική κατεύθυνση
   β. Ιστορική κατεύθυνση

   - Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις στην κατεύθυνση των Γυναικείων Σπουδών και των Μελετών για τα Φύλα

  • Τμήμα Γεωγραφίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. Με κατευθύνσεις:
   α. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου,
   β. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
  • Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών
   (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου και το Ε.Κ.Θ.Ε.)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
   (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου και το Εργαστήριο ECOLAG του Πανεπιστημίου Montpellier II)

  • Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
   - Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. Με κατευθύνσεις:
   α. Μουσειολογία
   β. Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
  • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (MSc in Interactive and Industrial Product and Systems Design)
   (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και Κλωστοϋφαντουργίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Με κατευθύνσεις:
   α. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)
   β. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management of Information Systems)
   γ. Διαχείριση Πληροφορίας (Information Management)
   δ. Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer Networking Technologies)
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή

   - Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

  • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
   - Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο
  • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
   - Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς. Με κατευθύνσεις:
   α. Χρηματοοικονομική Μηχανική
   β. Μηχανική της Διοίκησης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών
 •  

  ΙΟΝΙΟ

 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Τμήμα Ιστορίας
   - Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες
   (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου)

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδομίας μετά το 16ο αιώνα. Στους τομείς:
   α. Ιστορικής Τεκμηρίωσης
   β. Γενικών Κανόνων και Τεχνικών Επεμβάσεως

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών

   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορική Δημογραφία
   (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας και Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου)

  • Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο Επιστήμη της Μετάφρασης. Στους τομείς:
   α. Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
   β. Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες
   γ. Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση
   (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τo Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης του Ιόνιου Παν/μίου, το Παν/μιο Caen της Γαλλίας, το Παν/μιο Heriot-Watt, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιου Δικαίου, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου -ΙΕΛ-, το Germanistisches Institut, το Universitat Bergen (Νορβηγία), και η Μεταφραστική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδoς)
  • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες
  • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
   - Μουσική Ερμηνεία. Με κατευθύνσεις:
   α. Διεύθυνσης ορχήστρας
   β. Διεύθυνσης χορωδίας
   γ. Μονωδίας
   δ. Εκτέλεσης Μουσικού Οργάνου
   ε. Τζαζ
   στ. Διδακτικής Μουσικού Οργάνου
   ζ. Μουσικής Δωματίου
  • Τμήμα Πληροφορικής
   - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:
   α. Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
   β. Πληροφορικά Συστήματα
   γ. Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
  • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 •  

  ΚΥΠΡΟΣ

 • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
   - Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής. Με κατευθύνσεις ειδίκευσης:
   α. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
   β. Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα
   γ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών
   δ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
   ε. Θεατρικές Σπουδές
  • Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
   - Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

   - Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως joint degree

 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Πρόγραμμα εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική
ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Προγράμματα Κατάρτισης
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ