Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν RSS Κατηγορίας

Μεταδιδακτορική υποτροφία αριστείας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Diorismos.gr
Μεταδιδακτορική υποτροφία αριστείας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μεταδιδακτορική υποτροφία αριστείας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με την επωνυμία Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα για μία (1) Θέση υποτρόφου (Κωδικός Θέσης: Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα _1), ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση Υποτρόφου Μεταδιδάκτορα (Κωδικός Θέσης: Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα _1) με σύμβαση υποτροφίας Αριστείας,
στο πλαίσιο του Έργου με Τίτλο ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ, (κωδικός έργου 5092), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με το κάτωθι αντικείμενο.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης της υποτρόφου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης υποτροφίας και ανάλογα με τις κατά
περίπτωση ανάγκες αυτής, θα προσδιοριστεί δε ο τόπος απασχόλησης της υποτρόφου με μεγαλύτερη ακρίβεια στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στην υπότροφο, ανάλογα με ερευνητική θεματική της επιλεγείσας υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΕΑΑ (protocol@noa.gr) και απευθύνονται προς το ΔΣ
του ΕΑΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:59 μ.μ. στο ΕΑΑ. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα, όπως αποδεικνύεται από την ημερομηνία και ώρα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Ουρανία Κουμεντάκου, Τηλέφωνο: 210-3490122 e-mail: ourania@noa.gr.
Δείτε την προκήρυξη 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν
Υποτροφία από το ίδρυμα Γ Τζώνου
Στην υπηρεσία του φοιτητή και του νέου ερευνητή
Πρακτική άσκηση στον οργανισμό συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας
Περίοδος πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
11ος Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Φοιτητικός διαγωνισμός του περιοδικού οικονομική επιθεώρηση