Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν RSS Κατηγορίας

Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

Diorismos.gr
Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά
Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά που εδρεύει στον Πειραιά, με την από 2 Νοεμβρίου 2023 απόφασή του, αποφάσισε για το έτος 2023 τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δπλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (20.000,00), κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο σε ανώτερο σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό στο εξωτερικό, καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών, δικαιούχοι δε των οικονομικών βοηθημάτων λογίζονται εκείνοι οι νέοι και νέες που φοιτούν προς απόκτηση πτυχίου και επαγγελματικών προσόντων προς βιοπορισμό και όχι εκείνοι που μετά ταύτα επιδιώκουν επιθυμούν την απόκτηση και άλλων στοιχείων και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων προς
περαιτέρω επιμόρφωσή τους και ικανοποίηση προσωπικής τους επιθυμίας, θα χορηγηθούν τριάντα (30) οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) το καθένα για το έτος 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ΑΙΤΗΣΗ, μία από κάθε ενδιαφερόμενη οικογένεια, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του αιτούντος σπουδαστή.
β) Εκκαθαριστικά εφορίας του αιτούντος αιτούσης και των γονέων τους για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Φωτοτυπία του εντύπου Ε1 του αιτούντος αιτούσης και των γονέων τους για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023.
ε) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος αιτούσης και των γονέων τους από το οποίο να αποδεικνύεται ακίνητη περιουσία τους.
στ) Βεβαίωση του Δήμου ότι αιτών αιτούσα κατάγεται από τον Βλυχό Λευκάδας.
ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος αιτούσης.

Οι αιτήσεις, μία από κάθε ενδιαφερόμενη οικογένεια, θα υποβάλλονται από τη δημοσίευση-τοιχοκόλληση της ανωτέρω προκήρυξης-ηρόσκλησης μέχρι την 26η Δεκεμβρίου 2023 ως εξής: Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ, οδός Καποδιστρίου, αρ. 24, 3οςόροφος, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531.
Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης, τηλ. 210-4117108, 210-4128222 και κιν. 6932588708. 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συμβαίνουν
Μεταδιδακτορική υποτροφία αριστείας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
37ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Χημείας
Υποτροφίες από το κληροδότημα Γ. Παρπαρία
Ενημέρωση μαθητών της Γ τάξης Λυκείου για συμμετοχή σε πλου με Φρεγάτα
Ομιλία «Σύγχρονη επιστήμη και επιστημονική τεχνολογία» στην Ακαδημία Αθηνών
Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το κληροδότημα Γ. Ξαγοράρη
Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων από το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά