Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια RSS Κατηγορίας

Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Diorismos.gr
Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών
Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα Digital citizenship through language education, στις 4 και 5
Νοεμβρίου 2021.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα με τη μορφή εργαστηρίου (workshop) στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του εν λόγω Κέντρου Inspiring innovation in language education: changing contexts,
evolving competences, 2020-2023.
Οι σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα, γεγονός το οποίο απαιτεί και από τους εκπαιδευτικούς νέες δεξιότητες και νοοτροπίες.

Το παρόν σεμινάριο, επιχειρεί να συμβάλλει στην απόκτησή τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:
Α. Να παρακολουθήσουν μια εισαγωγή στο θέμα του συγκεκριμένου σχεδίου και να συζητήσουν τα εξής βασικά στοιχεία του:
- Την έννοια του πολίτη ως χρήστη των γλωσσών και της ψηφιακής τεχνολογίας.
- Μια παιδαγωγική προσέγγιση η οποία θα συνδυάζει την εκμάθηση γλωσσών με την ψηφιακή εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη.
- Προτάσεις για την εφαρμογή αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης, μέσω:
i. Εργασιών σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.
ii. Πρακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα ανατεθούν στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη ή της ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό.

Β. Να εργαστούν σε μικρές ομάδες, με σκοπό αφενός την παραγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής ιδιότητας του
πολίτη και αφετέρου την παρουσίαση πρότασης που θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των παραπάνω εργασιών και δραστηριοτήτων.
Γ. Να επιμορφωθούν στο εν θέματι σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην εξέλιξή του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:
www.ecml.at/elangcitizen.


Υποψήφιοι για το σεμινάριο μπορούν να είναι:
- Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών.
Απαιτούμενες γνώσεις / εμπειρία
- Βασικές γνώσεις στη χρήση Η/Υ, smartphone και tablet, καθώς και την περιήγηση στο διαδίκτυο.
- Ικανότητα πειραματισμού με ψηφιακές εργασίες.
- Εξοικείωση με θέματα ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη.

Επιτροπή του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα επιλέξει έναν (01) από τους υποψηφίους για να συμμετάσχει στο σεμινάριο.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να συνεργαστούν με την υπεύθυνη ομάδα του εν λόγω σχεδίου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το επιμορφωτικό σεμινάριο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις όσων επιλεγούν από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να συμμετάσχουν στο σεμινάριο περιλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο (Nomination of
participants to Workshop 4/2021).
- Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Graz, έδρα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων καλύπτονται από τους διοργανωτές.
Εάν, λόγω της πανδημίας, μόνον ένα μέρος των συμμετεχόντων καταστεί δυνατόν να συμμετάσχει με φυσική παρουσία, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ταυτοχρόνως και διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συμμετοχή με φυσική παρουσία, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας (email: ampo@minedu.gov.gr), τα κάτωθι :
- Αίτηση (συνημμένο έντυπο), πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
- Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στα Ελληνικά, στο οποίο θα αναφέρουν συνοπτικά την επιστημονική και επαγγελματική τους εμπειρία και ειδικότερα αυτή που σχετίζεται με το αντικείμενο του συγκεκριμένου
σεμιναρίου (βλ. συνημ. Nomination of participants).
- Τίτλο γλωσσομάθειας στην Αγγλική ή τη Γαλλική Γλώσσα, σε επίπεδο Γ2 (βάσει τίτλου σπουδών) του Κ.Ε.Π.Α./CEFR (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες/Common European Framework for
languages).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην υπηρεσία μας (όχι στο ECML): 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Μετά το σεμινάριο, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα υποχρεούται:
- Να αποστείλει στην υπηρεσία μας, εντός τριών εβδομάδων από τη λήξη του, σχετική Έκθεση Πεπραγμένων, κάνοντας κοινοποίηση στο ECML (erika.komon@ecml.at).
- Να μεταφέρει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις κτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες του/της στους συναδέλφους του/της και τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, ενημερώνοντας (με κοινοποίηση κάθε σχετικής ενέργειάς του/της στην υπηρεσία μας), στο e-mail:ampo@minedu.gov.gr).


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Σεμινάρια
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Εξ αποστάσεως ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής
Υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων 2022-2023 από το eTwinning
Έναρξη της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο
ΛΓ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας
Διαδικτυακό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου «Learning from the extremes» από το ΙΕΠ
Διαδικτυακό σεμινάριο από το γραφείο προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων ΕΚΠΑ
Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης πωλητών λιανικής στην Πάτρα από τον ΟΑΕΔ