Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για το σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου

Diorismos.gr
Αιτήσεις εκπαιδευτικών για το σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου
Αιτήσεις εκπαιδευτικών για το σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Δύο (2) θέσεις ΠΕ60 Νηπιαγωγών για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.
2. Τρεις (3) θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων για το αγγλόφωνο τμήμα πλήρους ωραρίου.
3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.
4. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γαλλικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα.
Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.
5. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γερμανικής L II για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα.
Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου 15 ωρών και μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών.
6. Μια θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 6 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.


7. Μια (1) θέση ΠΕ79 Μουσικής για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 5 ωρών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και Έλληνες εκπαιδευτικοί με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 Μουσικής πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου.
Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.


Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Τέσσερεις (4) θέσεις ΠΕ Αγγλικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα και για τη διδασκαλία των μαθημάτων, Αγγλικής γλώσσας, History, Human Sciences, Philosophy, Ethics, L2, L4. Πρόκειται για τρείς (3) θέσεις αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και για μία θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου για 9 ώρες.
2. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γαλλικής για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4. Πρόκειται για δύο (2) θέσεις πλήρους ωραρίου και επιπλέον 5 ωρών.
3. Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γερμανικής για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για δύο θέσεις πλήρους ωραρίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ethics, History, Human Sciences, L2, L3, L4.
4. Μια (1) θέση ΠΕ Ισπανικής πλήρους ωραρίου για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα, για τη διδασκαλία των μαθημάτων L2, L3, L4.
5. Μια (1) θέση ΠΕ Ιταλικής, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 9 ωρών για τη διδασκαλία των μαθημάτων L3, L4.


6. Μια (1) θέση ΠΕ Καλλιτεχνικών, για το ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα.
Πρόκειται για μια θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 10 ωρών. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με πολύ καλή γνώση αγγλικής. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους
ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.
7. Μια (1) θέση ΠΕ Μαθηματικών, για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου.
8. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσικών Επιστημών για το αγγλόφωνο τμήμα. Πρόκειται για μία θέση αναπληρωτή πλήρους ωραρίου και επιπλέον 4 ωρών.
9. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 12 ωρών στο ελληνόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ04 πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.
10. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στην γαλλική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 8 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην γαλλική γλώσσα. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ04 πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.
11. Μια (1) θέση ΠΕ Φυσιογνώστη ή ΠΕ Γεωλόγου σε πρώτη ανάθεση ή σε 2η ανάθεση ειδικότητες με δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος, για να διδάξει στη γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου 6 ωρών στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τμήμα. Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί και από Έλληνα εκπαιδευτικό με επάρκεια στην γερμανική γλώσσα. Η θέση έχει προκηρυχθεί και στην ανακοίνωση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ04 πλήρους ωραρίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου. Σε περίπτωση που αποσπαστεί έλληνας εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου, δεν θα ισχύσει το συγκεκριμένο κενό.

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 9-8-2019 και λήγει 16-8- 2019 και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στη διεύθυνση: Κνωσού 6 Ηράκλειο Κρήτης ή να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Κατατακτήριες εξετάσεις στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του ΠΑΜΑΚ
Επίδειξη γραπτών των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού
Προκήρυξη για την εισαγωγή 40 σπουδαστών στη σχολή ξεναγών Αθήνας για το 2019-2021
Δημοσίευση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Εγγραφές στα τμήματα Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ
Επιμέρους επείγουσες παρεμβάσεις στη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 για να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης