Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Εκπαιδευτές στα ΙΕΚ ΕΚΑΒ

07/09/2010
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΙΕΚ προκήρυξε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2010-11, που αρχίζει 01/10/2010 και λήγει  26/01/2011. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα "Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου" που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α΄,Β΄,Γ΄, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ &  Α΄ (ταχύρυθμο)
2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Α’ , Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ   
3. IEK EKAB  Τμήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  Α’ , Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
4. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:  Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ
5. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΧΑΝΙΩΝ: Α’ , Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ
6. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΛΑΡΙΣΑΣ:   Α’ (ταχύρυθμο)
7. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ και Α’  (ταχύρυθμο)
8. ΙΕΚ ΕΚΑΒ  Τμήμα ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42h)
2. Χρήση Η/Υ (28h )
3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα (10h)
4. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομικής (62h)
5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)
6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιμώξεις (22h)
7. Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών –  Προσέγγιση κατά  συστήματα (121h).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Αγγλικά (42 h)
2. Χρήση Η/Υ ( 28 h)
3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήματος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50h)
4. Πολυτραυματίας – Βασικοί κανόνες αντιμετώπισης (29h)
5. Καταπληξία – Shock (8h)
6. ΄Εγκαυμα – εγκαυματίας (6h)
7. Απειλητικές αιμορραγίες – Διαταραχές πήξεως αίματος (10h)
8. Παθήσεις νευρικού συστήματος (16h)
9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8h)
10. Επείγουσες Οφθαλμολογικές παθήσεις – τραύματα οφθαλμών (8h)
11. Επείγουσες ΩΡΛ παθήσεις (4h)
12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήματα (4h)
13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8h)
14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη (84h)
15. Δηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15h)
16. Στοιχεία φαρμακολογίας – φαρμακογνωσίας (10h)
17. Οργάνωση – αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων (16h)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h)  
2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13h)
3. Τηλεϊατρική (11h)
4. Συστήματα Επικοινωνίας (14h)
5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)
6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.  Τεχνική Επικοινωνίας  Επιχειρηματικότητα (14 h)
2.  Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων (32h )
3.  Φαρμακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων ομοιωμάτων.(36h )
4. Αγγλικά (42h)
 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
1. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομική (25h )
2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)
3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιμώξεις (5h)
4. Το φάσμα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (45h)
5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστημάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30h)
6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα (70h)
7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)
8. Αγγλική Γλώσσα (42h)
9. Χρήση Η/Υ (28h)

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίμησης)

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της   Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής  (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα  του  ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.
2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.
3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β)  Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ)  Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες  για τις πρακτικές ασκήσεις - φροντιστήρια.

Δ)  Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήματα επικοινωνίας κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, με διδακτική εμπειρία κατά προτίμηση σε παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία.
     
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Σχετική αίτηση  (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας για την επιλογή μαθήματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 01-09-10  μέχρι 07-09-10,  κατά τις ώρες 08.00 έως 13.30  στα κατά τόπους  ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική ΄Αμυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2107460139, 2107460267
Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας,  ΤΚ 55535,Τηλ: 2310397157, 2310397156
Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351
Ιωάννινα : Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368
Ηράκλειο: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων,  ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206
Χανιά: Ηγουμένου Γαβριήλ 29,  ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667
Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221
Κέρκυρα: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 27 (Πλατυτέρα),περιοχή Κέρκυρα T.K. 49100, Τηλ:2661032333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού με διδακτορικό στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΥΕ προσωπικού καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Πρόσληψη ΤΕ κοινωνικών λειτουργών στο ΚΕΘΙ
2 προσλήψεις στο Δήμο Μύκης
18 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
9 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας στην εφορεία αρχαιοτήτων Αργολίδας
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού στο πλαίσιο του έργου Coastal Heritage Network για Ηγουμενίτσα