Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

62 προσλήψεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ

14/02/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ανακοίνωσε με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει: α) του άρθρου 162 του ν. 4483/2017, και β) της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386 ΚΥΑ, που εκδόθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 4585, 27/12/2017.
Ειδικότερα ο αριθμός των συμβάσεων ανά ειδικότητα έχει ως ακολούθως:


-Είκοσι δύο (22) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
-Πέντε (5) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
-Έντεκα (11) συμβάσεις, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού (ΤΕ)
-Οκτώ (8) συμβάσεις, ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ)
-Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής - Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)


-Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής - Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
-Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής - Διαχειριστή Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
-Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής- Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
-Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής - Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
-Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής - Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
-Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου (ΠΕ)
-Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου - Λογιστή (ΠΕ)
Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους για μια αποκλειστικά θέση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 16 Ιανουαρίου 2018 Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2018.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δυο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορία των Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2018@ktimatologio.gr, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Αναλυτική προκήρυξη και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στην ενότητα Προκηρύξεις Διαγωνισμών - Διαβουλεύσεις - Συμβάσεις.
Πληροφορίες ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΤΕ Νοσηλευτών από το ΕΨΥΚΑ για τους νομούς Πιερίας και Δράμας
Πρόσληψη ΤΕ Νοσηλευτή από την ΕΨΥΚΑ για Εύοσμο Θεσσαλονίκης
88 προσλήψεις Καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθήνας
Πρόσληψη Οδηγού στο Δήμο Μελά
Πρόσληψη Καθαρίστριας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Θήρας
5 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας
5 προσλήψεις ΥΕ Καθαριότητας από το ΑΣΕΠ