Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Βήμα  

Έρευνα για τις απόψεις των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, προκύπτουν από τα στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε η εταιρία "Employ - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας", και απέστειλε στο Diorismos.gr για δημοσίευση.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, η έρευνα έχει ως στόχο να αποδώσει με συντομία μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουν τον διαγωνισμό Εκαπιδευτικών του ΑΣΕΠ οι ίδιοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να δουν από πιο "κοντά" αυτήν τη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία είναι ύψιστης σημασίας για την ελληνική κοινωνία καθώς σχετίζεται άμεσα με τον πιο νευραλγικό της κομμάτι, την εκπαίδευση. Η συνοπτική απόδοση της ερευνάς συντάχθηκε με στόχο να επισημανθούν τα κυριότερα σημεία αυτής της μελέτης αλλά και με στόχο να γίνουν με συντομία ορισμένα ερευνητικά πορίσματα αντιληπτά προς το ευρύτερο κοινό αλλά και προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες και κάθε είδους βοήθεια προς τους διαγωνιζόμενους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 16/9/2006 - 5/11/2006 σε δείγμα 502 ατόμων - αποφοίτων καθηγητικών σχολών από την Βόρεια Ελλάδα με χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου με 18 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 ελεύθερης ανάπτυξης.

Από τους ερωτηθέντες σχεδόν οι μισοί (50,6%) έχουν ξανασυμμετάσχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών συνεπώς διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία αλλά και  προσωπικό κριτήριο στα θέματα που σχετίζονται στην διεξαγωγή του και ένα ποσοστό 18% διαθέτει και μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

 • Όσον αφορά την ερώτηση αν ο διαγωνισμός θα πρέπει να διεξάγεται συχνότερα σχεδόν 2/3 (66,7%) πιστεύει πως ναι.
 • Συντριπτικό είναι το ποσοστό (96,2) το οποίο θεωρεί πως το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εκδίδει ακόμα πιο συγκεκριμένη-αναλυτική ύλη στο κομμάτι των ψυχοπαιδαγωγικών και της διδακτικής.
 • Αναφορικά με την ύλη του διαγωνισμού (και συνεπώς την δημοσιοποίηση του σχετικού Φ.Ε.Κ.) ένα ποσοστό 75,7% πιστεύει πως θα πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον 8 μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.(εδώ αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν την προετοιμασία στηριζόμενοι στην προηγούμενη ύλη με αποτέλεσμα εφόσον υπάρξει κάποια αλλαγή να χάνουν άδικα πολύτιμο χρόνο μελέτης)(σημ.1η )
 • Σχετικά με την εξεταστέα ύλη, η διδακτική θεωρείται από τους μισούς σχεδόν (44,7%) το δυσκολότερο κομμάτι του διαγωνισμού ενώ ακολουθούν με διαφορά το γνωστικό αντικείμενο (27,7%) και έπειτά τα παιδαγωγικά (27,6%)
 • Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση από πού αντλούν υλικό και μαθησιακή υποστήριξη οι διαγωνιζόμενοι όπου διαφαίνεται η αδυναμία συγκεκριμένων κατευθύνσεων-πηγών καθώς και η σύγχυση που επικρατεί αναφορικά με την οργάνωση της μελέτης. Συγκεκριμένα, το 17,1% αντλεί διάφορο υλικό από το φιλικό περιβάλλον (παράμετρος που δεν διασφαλίζει επ ουδενι την εγκυρότητα του υλικού), το 10,8% από φροντιστήρια διαγωνισμών οπού και παρακολουθεί μαθήματα, το 7,3% από τον καθημερινό τύπο (ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για διάφορες ερωτήσεις που δημοσιεύονται ως θέματα σε εφημερίδες), το 13,4% από το διαδίκτυο, το 25,4% από πανεπιστημιακές σημειώσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό 26% από εξειδικευμένη βιβλιογραφία ( εδώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η εξειδικευμένη  βιβλιογραφία, αναφέρεται σε συγγράμματα που είτε είναι ακαδημαϊκών ή άλλων εκπαιδευτικών που ασχολήθηκαν με τα θέματα ή τους κλάδους που σχετίζονται με το διαγωνισμό αλλά, δεν δημοσιοποιείται από κάποιον επίσημο φορέα αλλά από "στόμα σε στόμα" ή μέσω ανάλογου promotion τις περισσότερες φορές)
 • Στη συνέχεια, αξίζει να επισημανθεί το χαμηλό ποσοστό απαντήσεων που δίνουν οι συμμετέχοντες στη ερώτηση "αν θεωρούν πως η μορφή του διαγωνισμού είναι η καλύτερη δυνατή" οπού μόλις ένα 2,6% απαντά με  ναι,  38,6% μάλλον, ενώ οι περισσότεροι 58,8% θεωρούν πως όχι, και συνεπώς θα επιθυμούσαν διάφορες αλλαγές όπως φαίνεται και παρακάτω οπού ένα ποσοστό  77,2% θα επιθυμούσε να αλλάξουν ορισμένα στοιχεία του διαγωνισμού.
 • Στο ερώτημα αν ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος μόνο 1/3 απάντησε καταφατικά (34,7%) ενώ οι υπόλοιποι 65,3% δεν πιστεύουν κάτι τέτοιο. (ας σημειωθεί εδώ πως παρόλο δεν έχει ακουστεί κάτι για την αξιοκρατία του διαγωνισμού στα χρόνια που διενεργείται, ωστόσο το ποσοστό που πιστεύει  στη διαφάνεια του είναι ιδιαίτερα χαμηλό αν λάβουμε υπόψη μας αυτό το δεδομένο)
 • Παραπάνω από 9/10 εκπαιδευτικούς (92,3%)  κρίνουν επιτακτική την ανάγκη για ειδική μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας-αρμόδιων φορέων για προηγούμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ενόψει του διαγωνισμού (εδώ ας παρατεθεί το σχόλιο πως πέρα από τα τμήματα φιλοσοφίας-παιδαγωγικής, φιλοσοφίας-παιδαγωγικής και ψυχολογίας, τα παιδαγωγικά τμήματα και όσους παρακολουθούν  το πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι οποίοι έρχονται σε τριβή με παιδαγωγική ,παιδαγωγική ψυχολογία, διδακτική, κ.τ.λ., πολλοί απόφοιτοι άλλων τμημάτων, που κάποια στιγμή θα διδάξουν, έχούν ελάχιστη ως και καμία επαφή με δυο ζωτικούς άξονες του διαγωνισμού αλλά και της εκπαίδευσης, όπως είναι η παιδαγωγική και η διδακτική μεθοδολογία ή στην καλύτερη περίπτωση  απλά τις συναντούν ως μαθήματα επιλογής)
  Το προαναφερθέν σχόλιο τεκμηριώνεται από το γεγονός πως μόνο το 22,1% είχε επαφή με την παιδαγωγική-διδακτική κατά τη διάρκεια των σπουδών του, το 38,6% είχε ελάχιστη ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 39,3% δηλώνει πως δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τους συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους κατά τη διάρκεια των σπουδών του ( εύλογα εδώ  μπορεί κανείς να εξάγει συμπεράσματα, τόσο για την ύπαρξη ανισοτήτων μεταξύ ειδικοτήτων στο συγκεκριμένο αυτό κομμάτι αλλά και να διαπιστώσει μια σημαντική έλλειψη πάνω σε ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα που θα έπρεπε να απασχολεί το μορφωτικό σύστημα της χώρας μας όπως είναι η ψυχοπαιδαγωγική επιμόρφωση του ανθρωπίνου εκπαιδευτικού δυναμικού)
 • Αναφορικά με την εξεταστέα ύλη το 66,7% την κρίνει ως υπερβολική,  το 30,8% θεωρεί πως κινείται σε λογικά πλαίσια το 2% δίνει άλλη απάντηση ενώ μόνο το 0,5% την κρίνει μικρή.
 • Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 21% είναι άνεργοι, το 25,8% ετεροαπασχολούνται (σε επαγγέλματα άσχετα με τη διδασκαλία), το 36% εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση  το 16%  αποφοίτησαν πρόσφατα ενώ το 1,2% είναι τελειόφοιτοι.
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι λόγοι που οδηγούν στη συμμετοχή στο διαγωνισμό τους ερωτηθέντες οπού το 57,8% οδηγείται λόγω της μονιμότητας και της σιγουριάς που αποφέρει ο διορισμός στη δημόσια εκπαίδευση, το 3%  επέλεξε τη συμμετοχή λόγω των αποδοχών που επιφέρει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού,  το 7,2% λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος και αντικειμένου, το 5,9%  λόγω του μειωμένου –ελαστικού (συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα) ωραρίου εργασίας και συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης, ενώ το 26,1% απάντησε συνδυαστικά προκρίνοντας ως σημαντικότερους λόγους, μονιμότητα και αποδοχές
 • Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, οι περισσότεροι (66,6) δήλωσαν ότι θα ξανασυμμετάσχουν, το 3,4% πως θα στραφεί στην ιδιωτική εκπαίδευση, το 3,8% θα αναζητήσει εργασία σε άλλον εργασιακό τομέα εκτός εκπαίδευσης, το 26,2% δε γνωρίζει πως θα ενεργήσει μελλοντικά εφόσον χάσει αυτήν την διέξοδο.
 • Το δημόσιο κρίνεται από το 83,4% ως η καλύτερη "διέξοδος" για τις καθηγητικές σχολές.
 • Τέλος, 8/10 (82,4) περίπου κρίνουν πως όσον αφορά τα διαδικαστικά στοιχεία του διαγωνισμού υπάρχει επαρκής ενημέρωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η δυνατότητα χρονικά άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης σε αντίθεση με το προγενέστερο σύστημα της επετηρίδας το οποίο ήταν χρονοβόρο αλλά και ελαχιστοποιούσε ουσιαστικά τις πιθανότητες άμεσου διορισμού για τους νέους εκπαιδευτικούς
 2. Η αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών η οποία πηγάζει σε ένα μεγάλο βαθμό  από τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών στις απαντήσεις, όπου αυτή εφαρμόζεται, στοιχείο το οποίο εκμηδενίζει την υποκειμενικότητα του βαθμολογητή.
 3. Το γεγονός ότι οι εξεταζόμενοι "εξαναγκάζονται" να ασχοληθούν και να μελετήσουν διεξοδικά τη διδακτική και την παιδαγωγική, κλάδοι οι οποίοι μελλοντικά θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι, και τους οποίους να μην μελετούσαν σε διαφορετική περίσταση και εφόσον δεν το προαπαιτούσε ο διαγωνισμός.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η έλλειψη διδασκαλίας της παιδαγωγικής-διδακτικής σε όλες τις ειδικότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών. 
 2. Η υποκειμενική αξιολόγηση της διδακτικής η οποία δεν διενεργείται πάντοτε από άρτια καταρτισμένους βαθμολογητές.
 3. Η αδυναμία συγκεκριμένου προσδιορισμού ύλης σε παιδαγωγική-διδακτική και η έλλειψη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.
 4. Η ασάφεια της διατύπωσης των ερωτημάτων στο γνωστικό αντικείμενο.
 5. Η δυσεφάρμοστη και ουτοπική διδακτική που ενώ εξετάζεται και αξιολογείται είναι αδύνατο να υπάρξει στην τάξη.(υποθέτουμε πως οι ερωτηθέντες στο σημείο αυτό δεν επικρίνουν τις διάφορες διδακτικές θεωρίες αλλά τις επικρατούσες εκπαιδευτικές συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή τους στην ελληνική σχολική τάξη.)
 6. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται ερωτήματα αναφορικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου (αξίζει εδώ να τονιστεί πως η ανυπαρξία έστω κάποιων στοιχειωδών ερωτήσεων προσωπικότητας ή κάποιων  υποτυπωδών ψυχομετρικών ερωτήσεων-τεστ ακόμα και μετά την επιτυχία στο διαγωνισμό, είναι ένα δεδομένο το οποίο γεννά ερωτήματα στο κατά πόσο διασφαλίζεται, πριν μπει στη σχολική τάξη, η παρουσία ενός ψυχολογικά ισορροπημένου εκπαιδευτικού που θα βρεθεί ανάμεσα σε παιδιά)
 7. Η προχειρότητα στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στοιχεία τα οποία επαληθεύονται στην πράξη είτε με χρονικές καθυστερήσεις στην παράδοση των θεμάτων είτε με αμφιλεγόμενες απαντήσεις κ.τ.λ.
 8. Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η αποστήθιση-απομνημόνευση για την επιτυχία.
 9. Η υποχρέωση ορισμένων ειδικοτήτων για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 10. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση της ύλης καθώς και η μεταβολή της σε ορισμένες ειδικότητες.
 11. Η ψυχολογική φθορά που υπόκεινται οι υποψήφιοι αλλά και το οικονομικό κόστος, το οποίο εκφράζεται είτε σε αδυναμία εργασιακής απασχόλησης κατά την περίοδο προετοιμασίας είτε σε αναλώσιμα έξοδα όπως βιβλία, φροντιστήριο κ.τ.λ.
 12. Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων και το σχετικά χαμηλό ποσοστό διορισμού μέσω του διαγωνισμού (60%)
 13. Η μικρή προσαύξηση-μοριοδότηση που δίνεται σε μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές.
 14. Η πολιτική εκμετάλλευση του διαγωνισμού που εκφράζεται είτε μέσω υποσχεσιολογίας είτε μέσω της πρόσληψης ωρομισθίων - αναπληρωτών η οποία συνήθως δεν γίνεται αξιοκρατικά.
 15. Η μη έκδοση έγκαιρων και ορθών απαντήσεων από το Α.Σ.Ε.Π. η οποία προκαλεί ανασφάλεια και αβεβαιότητά καθώς και αδυναμία ελέγχου γραπτού - βαθμολογίας από τον διαγωνιζόμενο (να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σχεδιάστηκε μια τέτοια παράμετρος για το φετινό διαγωνισμό η οποία τελικά δεν ευοδώθηκε ύστερά από αίτημα του Α.Σ.Ε.Π.)
 16. Το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους εργάζονται σε δήμους.
 17. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια βαθμολογική προσαύξηση για τους επιτυχόντες προηγούμενων διαγωνισμών αλλά και για όσους εργάζονται στην ιδιωτική(φροντιστηριακή) εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε παρένθεση αποτελούν επιστημονικό σχόλιο των συντακτών της μελέτης και σχετίζονται με τα δεδομένα τα οποία προηγούνται αυτών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: η σύνοψη και η απόδοση των ανοικτών απαντήσεων έγινε με γνώμονα να μείνουν όσο το δυνατό πιο κοντά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων αλλά και με κριτήριο την σπουδαιότητά τους και την επιτυχή ομαδοποίησή τους.

Τα δεδομένα της έρευνας επεξεργάστηκαν οι κ.κ.
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σύμβουλος σταδιοδρομίας MA, υπ.PhD -υπεύθυνος τομέα σταδιοδρομίας
ΚΟΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σύμβουλος εκπαίδευσης MA, υπ.PhD -υπεύθυνος τομέα εκπαίδευσης
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ εκπαιδευτικός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ πληροφορικός διαχείρισης πληροφοριών
(Employ - Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας - Εθνικής Αμύνης 32Α, 54621,Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-230545)


Διαδώστε το άρθρο


Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Βήμα
Υπολογίστε online την ετήσια άδεια που δικαιούστε
ΓΣΕΕ
Εξαίρεση εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης από το «αλά Ελληνικά» πρόγραμμα SURE
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Επιβεβλημένη η παράταση του προγράμματος των 5.500 πτυχιούχων σε τομείς του δημοσίου
ΓΣΕΕ
Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
ΓΣΕΕ
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κινητοποιήσεις εργαζομένων ειδικού προγράμματος ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
Ετήσια άδεια έως το τέλος του έτους
ΓΣΕΕ