Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια RSS Κατηγορίας

2ο Παιδαγωγικό συνέδριο Άρτας

Diorismos.gr
2ο Παιδαγωγικό συνέδριο Άρτας
2ο Παιδαγωγικό συνέδριο Άρτας

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας, σε συνεργασία με την ΔΔΕ Πέλλας, τις ΠΔΕ Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων, τμήματα και ερευνητές των Πανεπιστημίων Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Θράκης και Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλους επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, διοργανώνει το 2ο Παιδαγωγικό Συνέδριο με τίτλο: Η Εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα την Παρασκευή 01, το Σάββατο 02 και τη Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2024 (με ταυτόχρονη δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης).


Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση, σκοπός του Συνεδρίου, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Στελέχη της Εκπαίδευσης, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Ερευνητές/τριες και φοιτητές, είναι: Η ανάδειξη των θετικών προοπτικών αλλά και των κινδύνων από την εφαρμογή και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση και γενικότερα στη ζωή των ανθρώπων. Η διερεύνηση της σύγχρονης θέσης/άποψης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση (Artificial Intelligence in Education - AIED) είναι εκείνος ο επιστημονικός τομέας που εστιάζει σε ευφυή συστήματα διδασκαλίας και μάθησης. Η παρουσίαση των τρόπων μέσω των οποίων η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση τόσο της διαδικασίας διδασκαλίας - μάθησης, όσο και της υποστήριξης, εξέλιξης και υποδομής του έργου και του οράματος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Σελίδα 2 από 2

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο ως εισηγητές/τριες ή ως σύνεδροι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση επιλέγοντας τον σύνδεσμο που παρατίθεται στο κείμενο της επισυναπτόμενης Ανακοίνωσης (Εγγραφή) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι 31/07/2024 Η καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης αποδοχής εργασιών είναι 30/09/2024 Η ημερομηνία υποβολής Τελικών Εργασιών για τα Πρακτικά Συνεδρίου είναι 31/11/2024 Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις (συμμετοχής-παρακολούθησης) και θα αναρτηθούν ψηφιακά πρακτικά.


Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οδοιπορικών πέραν των (κανονικών) αποδοχών.


Επισημαίνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου κγ’ της παρ.2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β’1340) Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012 (Β’ 2214) Υ.Α. και της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β’ 6273) Υ.Α. ως προς την αρμοδιότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης να χορηγούν άδεια για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να μη διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου: dide.art.sch.gr/synedrio2. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές του Συνεδρίου στο e-mail: ddeartasynedria@gmail.com. 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια
14ο Συνέδριο Ψηφιακής υγείας και ασφάλειας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη
2ο Παιδαγωγικό συνέδριο Άρτας
Ημερίδα Το Τοπίο της Σίφνου, Σύγχρονες Απειλές και Προοπτικές
Ημερίδα «Ψηφιακοί μετασχηματισμοί και τεχνητή νοημοσύνη»
Εκδήλωση της ΟΛΜΕ «Σχολική βία και παραβατικότητα»
Επιστημονικός διάλογος με θέμα «Ρωμαίων Πολιτεία, Ελλήνων Στοχασμός»
Συνέδριο «Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνική νοημοσύνη»