Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια RSS Κατηγορίας

2ο Διεθνές βιωματικό συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής στη Δράμα

Diorismos.gr
2ο Διεθνές βιωματικό συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής στη Δράμα
2ο Διεθνές βιωματικό συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής στη Δράμα

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος, το Stockholm University (Department of Education), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Διδακτική, Παιδαγωγική και ΤΠΕ, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το Με-ταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πά-φου, την Παιδαγωγική Σχολή του Bujanovac, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και το Δήμο Δράμας, διοργανώνει το 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρ-μοσμένης Διδακτικής με Επιτροπή Κριτών με τίτλο:
Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν καινοτόμες πρακτικές, διδακτικοί νεωτερισμοί, τάσεις, προκλήσεις, προοπτικές και σύγχρονες παιδαγωγικές κατευ-θύνσεις στη διδακτική στα πεδία της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, της εκ-παίδευσης ενηλίκων και της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
1. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές Ενηλίκων
3. Μέλη ΔΕΠ
4. Φοιτητές/τριες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες
5. Ερευνητές


Οι θεματικές περιοχές του Συνεδρίου είναι:
1. Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις και Προκλήσεις στην Τυπική και μη Τυ-πική Εκπαίδευση
2. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες και Διδακτικά Μοντέλα στην Τυπική Εκ-παίδευση
3. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
4. Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Προοπτικές στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
5. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
6. Διδακτική Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση
7. Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις στη Δια Βίου Μάθηση
8. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
9. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
10. Εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών- Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεεκπαί-δευση - Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Προοπτικές της Διαδικτυακής Μάθη-σης.

Προδιαγραφές:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με τη μορφή ειση-γήσεων, μικροδιδασκαλιών και posters.
Συγκεκριμένα:
• Οι Εισηγήσεις θα έχουν διάρκεια 15΄, ενώ στο τέλος της κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων προς τους εισηγητές.
• Οι Μικροδιδασκαλίες θα έχουν διάρκεια 20΄ και ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει χρόνος για υποβολή ερωτήσεων/συζήτηση (συνολικά 45΄)
• Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Posters) εκτυπώνονται από τους ειση-γητές, και παραμένουν αναρτημένες στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου στη διάρκεια των εργασιών. Οι εισηγητές θα πρέπει να βρίσκονται εκεί, προκει-μένου να απαντούν σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι προδιαγραφές για τα posters είναι: Διαστάσεις: 85X120 cm. Ο τίτλος της ανακοίνωσης θα εμ-φανίζεται στο πάνω μέρος της, μαζί με τα στοιχεία των εισηγητών με γραμ-ματοσειρά μεγέθους τουλάχιστον 48 pt. Η γραμματοσειρά του κειμένου θα είναι 24 pt.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρουσιάσουν poster πρέπει να απο-στείλουν πρόταση 350 λέξεων, η οποία να περιέχει το θέμα, το σκεπτικό και τον στόχο του poster, όπως επίσης και τις βασικές βιβλιογραφικές ανα-φορές.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν προς κρίση να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια και να πληρούν τα κριτήρια της καινοτομίας, της επιστημονικής και παιδαγωγικής πληρότητας.
Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης.
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την εργασία τους στα e-mail: 2ndIECAT2018@gmail.com και iecat@educircle.gr
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και οδη-γίες υποβολής εργασιών θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου που είναι η:
www.educircle.gr/synedrio
Σημαντικές Ημερομηνίες
1. Υποβολή Εργασιών έως 30 Δεκεμβρίου 2017
2. Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: Σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της κάθε εργασίας και έως 30 Ιανουαρίου 2018
3. Ανακοίνωση Προγράμματος Βιωματικών Μικροδιδασκαλιών: 15 Φεβρουαρί-ου 2018
4. Εγγραφές συμμετεχόντων στις Βιωματικές Μικροδιδασκαλίες: από 15 Φε-βρουαρίου 2018 έως και 30 Μαρτίου 2018
5. Εγγραφές συνέδρων από 27 Μαρτίου 2017 έως και τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (27, 28, 29 Απριλίου 2018).
6. Ανακοίνωση του οριστικού προγράμματος: 30 Μαρτίου 2018
7. Διεξαγωγή Συνεδρίου: 27, 28, 29 Απριλίου 2018
8. Ηλεκτρονική ανάρτηση πρακτικών: 30 Αυγούστου 2018.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Συνέδρια
Συνέδριο «Ονοματολογικά Μικράς Ασίας και Ίμβρου - Τενέδου»
Συνέδριο Φιλό-ξενη Αρχαιολογία: Ξένες αρχαιολογικές σχολές και ινστιτούτα στην Ελλάδα
Ημερίδα «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς» στη Μυτιλήνη
Ημερίδα για την Ελληνίδα Αγρότισσα
Συνέδριο «Οι τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον»
Ημερίδα «Mathematics applied or knot» στο ΕΜΠ
Ημερίδα εις μνήμη Φώτη Καφάτου από την ΠΕΒ στο Ρέθυμνο