Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Βιολόγου - Γενετιστή στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

11/06/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Sustainable Parasite Control in Grazing Ruminants/SPARC.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Μοριακού Bιολόγου/Γενετιστή, της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Κτηνιατρική Παρασιτολογία και εφαρμογή ειδικών μοριακών πρωτοκόλλων.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα είναι της ΕΕ και αποτελεί διεθνή συνεργασία και η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά).
• Εργασιακή εμπειρία στη χρήση μοριακών και ανοσολογικών τεχνικών (που εφαρμόζονται στην κτηνιατρική παρασιτολογία) για την ανεύρεση και τη μοριακή ταυτοποίηση των παρασίτων.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:30.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
61 προσλήψεις οδηγών και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Βόλου
5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πέλλας
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
9 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ρεθύμνου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης