Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Γεωπονίας ή Γεωλογίας ή Γεωγραφίας ή Περιβάλλοντος ή Πληροφορικής στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

11/06/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Agro-Rice-Tools: Novel digital tools for weed mapping and sustainable views of herbicides in rice, με ακρωνύμιο ARTs και κωδικό Έργου 16845, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της Υποδράσης 2, της Προκήρυξης Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0).


Απαιτούμενα προσόντα:
-Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Γεωπονίας ή ΠΕ Γεωλογίας ή ΠΕ Γεωγραφίας ή ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
61 προσλήψεις οδηγών και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Βόλου
5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πέλλας
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
9 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ρεθύμνου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης