Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΔΕ Συντηρητών στην ΕΦΑ Γρεβενών

11/06/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Ανασκαφική έρευνα , αποτύπωση , τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχαιοτήτων στη θέση Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα πέντε (5) μηνών.

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
Περιοχή εκτέλεσης έργου και εγκαταστάσεις Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηefa.grevenon.yppoa@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατικές Κατοικίες - Γρεβενά, απευθύνοντάς την στην υπόψιν Λογιστηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2462025403), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από (12/06/2024 έως 21/06/2024).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
61 προσλήψεις οδηγών και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Βόλου
5 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πέλλας
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
9 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών
Θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου ή Μηχανικού Χωροταξίας στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ρεθύμνου
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης