Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Βιολόγου ή Βιοχημικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ

15/04/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Valorizing industrial by-products to produce high added value chemicals by engineering Yarrowia lipolytica microorganisms, με ακρωνύμιο VALORY και κωδικό 16559

- Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Βιοχημικών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ:
- Πειραματική μελέτη καλλιέργειας ζυμών S. cerevisiae και Y. lipolytica σε καλλιέργειες φιαλών και σε εργαστηριακό βιοαντιδραστήρα, υπό διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας,
- Πειράματα καλλιέργειας ζυμών S. cerevisiae και Y. lipolytica σε εργαστηριακό βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες,
- Προσδιορισμός βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας των ζυμών ως προς την απόδοση παραγωγής τερπενίων,
- Ανάκτηση και χαρακτηρισμός των παραγόμενων τερπενίων

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Εξειδικευμένη εμπειρία σε βιοτεχνολογικές τεχνικές και αναλύσεις
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-04-2024 και ώρα 10:00

ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΛ47469ΗΡ8-2ΨΧ
Αποστολή Δικαιολογητικών : Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ηρακλείου
2 θέσεις στελεχών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης έργου στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Αττικής
41 προσλήψεις για το καλοκαιρινό camp του Δήμου Γαλατσίου
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομολόγων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
2 προσλήψεις ΠΕ Ψυχολόγου και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Κοζάνης