Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Διεθνών σχέσεων στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ Ρόδου

15/04/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Bound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully fledged energy market players - COMMUNITAS

- Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Διεθνών Σχέσεων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ:
α) Υποστήριξη στον σχεδιασμό και αποτίμηση των κοινωνικών, ψυχολογικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών κινήτρων συμμετοχής ενός παραγωγού/καταναλωτή σε μία
ενεργειακή κοινότητα, β) Kαθορισμός των διαδικασιών συμμετοχής του κοινού στις πιλοτικές ενεργειακές κοινότητες (Social Participatory Labs), γ) Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων καταγραφής χρήσης της πλατφόρμας COMMUNITAS από τις διαδικασίες συμμετοχής των μελών των ενεργειακών κοινοτήτων (Social Participatory Labs), δ) Υποστήριξη στη σύνταξη μελέτης ικανοποίησης των χρηστών στη πλατφόρμα COMMUNITAS,
ε) Υποστήριξη στις δράσεις διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου, στ) Βιβλιογραφική ανασκόπηση και σύνταξη προτάσεων ως προς νομοθετικές, ρυθμιστικές και
πολιτικές εφαρμογές που ενδείκνυνται σε ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, ζ) Ανάπτυξη παραδοτέων στην Αγγλική γλώσσα.

Τόπος Απασχόλησης: ΕΚΕΤΑ, Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο των Πολιτικών Επιστημών
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων γ) Υπηρεσιών διαδικτύου

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-04-2024 και ώρα 13:00

ΑΔΑ προκήρυξης: Ρ0Υ8469ΗΡ8-22Ε
Αποστολή Δικαιολογητικών : Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ηρακλείου
2 θέσεις στελεχών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης έργου στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Αττικής
41 προσλήψεις για το καλοκαιρινό camp του Δήμου Γαλατσίου
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομολόγων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
2 προσλήψεις ΠΕ Ψυχολόγου και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Κοζάνης