Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΤΕ Πληροφορικής στο ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ

14/04/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services, με ακρωνύμιο smartHEALTH

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Πληροφορικής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ:
Διαχείριση υπολογιστικής υποδομής και ροών εργασίας (computational pipelines) για εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοπληροφορικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Μηχανικού Πληροφορικής ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών (servers κλπ), λογισμικού και σχετικών συστημάτων

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-04-2024 και ώρα 10:00

ΑΔΑ προκήρυξης: 6ΥΡΘ469ΗΡ8-4ΛΥ
Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
Πρόσληψη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
10 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Ηρακλείου
2 θέσεις στελεχών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης έργου στο περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης Αττικής
41 προσλήψεις για το καλοκαιρινό camp του Δήμου Γαλατσίου
Πρόσληψη ΠΕ Οικονομολόγων στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ
2 προσλήψεις ΠΕ Ψυχολόγου και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Δήμο Κοζάνης