Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ συνεργάτη για τεχνική, οργανωτική υποστήριξη έργου από τον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Αιγαίου

02/04/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και
μεταναστευτικό υπόβαθρο με κωδικό ΕΛΚΕ 70798 (πρώην 3161-6), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σοφό Αλιβίζο, το οποίο χρηματοδοτείται από το την GOLEARN Μονοπρόσωπη
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης- μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Ρόδο.


ΘΕΣΗ 1 -Ένας/ Μία (1) Συνεργάτης/ιδα για την τεχνική, οργανωτική υποστήριξη και παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ GOLEARN Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕ
Δ17 Έναρξη Ισχύος 01/10/2022 έκδοση 5

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, σχετικό με τις Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές/Θετικές/οικονομικές Επιστήμες [απαιτούμενο]
- Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας [Μέγιστη Βαθμολογία: 20] - Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) [15] - Άριστη Γνώση (Γ2/C2) [20]
- Τουλάχιστον μέτρια γνώση (Β1) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Γερμανικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών ή Ισπανικών [Βαθμός: 10]
- Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου. [Βαθμός: 20]
- Σχεδιασμός/οργάνωση/υλοποίηση/υποστήριξη επιμορφωτικών προγραμμάτων, ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων/πρακτική Erasmus ή/και σε οικονομικό ή/και
οργανωτικό αντικείμενο ή διδασκαλία [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]
- Εμπειρία έως και έξι (6) μήνες [10]
- Εμπειρία από έξι (6) έως και δώδεκα (12) μήνες [15]
- Εμπειρία δώδεκα (12) μηνών και άνω

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο έως την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δαμουλάκη Αργυρώ (email: a.damoulaki@aegean.gr ).
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων
15 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΒΑ Χανίων
Πρόσληψη ΠΕ Βιολόγου ή Βιοχημικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Δήμο Ασπρόπυργου
Θέση ΠΕ Διεθνών σχέσεων στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ Ρόδου
Θέση ΤΕ Πληροφορικής στο ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λέσβου