Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηλείας

01/04/2024
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη του κατωτέρω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου (2) με τίτλο: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς οικισμό Βίλια κοινότητας
Νεμούτας

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως τη λήξη του
Υποέργου (2), εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας Περιοχή Εκτέλεσης των Εργασιών του Έργου.
ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Μία (1)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: efahle@culture.gr (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αρχαία Ολυμπία, υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2624022529) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισής της στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 02/04/2024 έως και 11/04/2024.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων
15 προσλήψεις στην ΔΕΥΑΒΑ Χανίων
Πρόσληψη ΠΕ Βιολόγου ή Βιοχημικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Δήμο Ασπρόπυργου
Θέση ΠΕ Διεθνών σχέσεων στο ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ Ρόδου
Θέση ΤΕ Πληροφορικής στο ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λέσβου