Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ Αγρονόμου ή Τοπογράφο ή Γεωπληροφορικής ή Μηχανικού Περιβάλλοντος στο Δήμο Αθήνας

20/11/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αθήνας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου
RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH CLIMATE ADAPTATION TOOLS (REACHOUT) (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple - A) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020 European Green Deal (H2020-LC-GD-2020/LC-GD-9-2-2020).

ΠΕ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός- Μηχανικός ή Γεωπληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή ΠΕ Χημικός Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου στο Δήμο Αρχανών
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ξάνθης
Πρόσληψη ΠΕ Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ
5 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Δασολόγων και ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πέλλας
2 προσλήψεις ΤΕ Εργοθεραπευτών και ΔΕ Οδηγών στο ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας