Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Μαθηματικού ή Φυσικού ή συναφούς ειδικότητας

20/11/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks - FALCON

- Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική ΠΕ ή Μαθηματικός ΠΕ ή Φυσικός ΠΕ ή συναφής ειδικότητα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Έρευνα, ανάπτυξη και ολοκλήρωση τεχνικών ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων για την παραγωγή προβλέψεων.

ΑΠΑΙΤΟYΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικού ή Φυσικού ή συναφούς ειδικότητας
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις προγραμματισμού (ενδεικτικά Python, Java)
4. Γνώσεις τεχνικών εξόρυξης δεδομένων
5. Γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων
6. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Γνώσεις τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-11-2023 και ώρα 11:00

ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΚ0Λ469ΗΡ8-ΗΓ3 Αποστολή Δικαιολογητικών :
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου στο Δήμο Αρχανών
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ξάνθης
Πρόσληψη ΠΕ Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ
5 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Δασολόγων και ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πέλλας
2 προσλήψεις ΤΕ Εργοθεραπευτών και ΔΕ Οδηγών στο ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας