Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Βιοτεχνολόγου με ανταποδοτική υποτροφία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

19/11/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους για σύναψη ανταποδοτικής υποτροφίας υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας
πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση Βιοτεχνολόγου

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο Βιοτεχνολογίας ή συναφούς αντικειμένου
2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της Βιοτεχνολογίας, το οποίο δύναται να είναι και
ενσωματωμένο στο πτυχίο (integrated Master)
3.Καλή γνώση Αγγλικής


• ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Εμπειρία στην ετερόλογη έκφραση πρωτεϊνών σε διάφορα συστήματα έκφρασης
2. Εμπειρία σε μεθόδους απομόνωσης ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
3. Εμπειρία σε δοκιμές κρυσταλλώσεων πρωτεϊνών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, 214-4047533 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
prosopiko@pasteur.gr
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου στο Δήμο Αρχανών
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Άρτας
Πρόσληψη Αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ξάνθης
Πρόσληψη ΠΕ Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ
5 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Δασολόγων και ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πέλλας
2 προσλήψεις ΤΕ Εργοθεραπευτών και ΔΕ Οδηγών στο ΚΗΦΗ Δήμου Δράμας