Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση δημοσιογράφου ή υπεύθυνου επικοινωνίας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

08/06/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα η Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ,

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ([1]), και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:


Απαραίτητα Προσόντα
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση δημοσιογράφου ή υπεύθυνου/υπεύθυνης επικοινωνίας

Επιθυμητά Προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μέσα ή οργανισμούς επικοινωνίας με αντικείμενο την επιστήμη ή/και την τεχνολογία, ή σε εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς οργανισμούς με αντικείμενο την επικοινωνία
Εμπειρία ενός τουλάχιστον (1) έτους στις γλώσσες προγραμματισμού Java και Python

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12-06-2023 και ώρα 14:00, ως εξής:

Mε ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr με την ένδειξη: αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης ARCH_3.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Ψυχιάτρου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη»
Πρόσληψη Εκπαιδευτή Η.Υ. -Φροντιστή Αμεα
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Κομοτηνής
51 προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στις σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου
40 προσλήψεις επιστημονικών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για τις ΑΣΤΕΚ Ρόδου και Κρήτης
6 προσλήψεις στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας
3 προσλήψεις Παιδαγωγών και Βρεφονηπιοκόμων στο ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου