Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

24/05/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, επτά (7) ατόμων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω , για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:
Ευρωπαϊκή Φάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής του Ε.Π. Αττική με
(MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Φωρικής Επένδυσης (ΟΦΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ Αττική.


101 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2
102 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών 2
103 ΠΕ Ψυχολόγων 1
104 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων 1
105 ΔΕ Στέλεχος Υποδοχής 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
75 προσλήψεις στο Δήμο Κω
4 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
8 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
5 προσλήψεις ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και προσωπικού καθαριότητας στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
2 θέσεις Developer και Project Manager στη ΔΑΕΜΑΕ
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στη ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση δημοσιογράφου ή υπεύθυνου επικοινωνίας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά