Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

8 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Βόλβης

24/05/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Βόλβης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάοκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ που εδρεύει στην Ασπροβάλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων

101 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8ΜΗΝΕΣ 1
102 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8ΜΗΝΕΣ 1
103 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8ΜΗΝΕΣ 2
104 ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 8ΜΗΝΕΣ 4


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, κατά περίπτωση, με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, Παραλία Πεζόδρομος Ασπροβάλτας Τ.Κ. 57021 υπ’ όψιν κ Α. Κόκκοτα (τηλ. επικοινωνίας 2397021812 εσωτ 114).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
75 προσλήψεις στο Δήμο Κω
4 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
8 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
5 προσλήψεις ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και προσωπικού καθαριότητας στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
2 θέσεις Developer και Project Manager στη ΔΑΕΜΑΕ
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στη ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση δημοσιογράφου ή υπεύθυνου επικοινωνίας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά