Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας

24/05/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εφτά (7) ατόμων, σύμφωνα με την αριθμ. 58/18-05-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αστυπάλαιας για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

1 1 ΠΕ Οικονομικού
2 1 ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
3 2 ΔΕ Οδηγών
4 3 ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κου Καλή Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας:
2243360030) ή κου Εμμανουήλ Γιάνναρου (τηλ. επικοινωνίας: 2243061406). είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900 Ν. Δωδεκανήσου, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κου Καλή Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 22433 60030).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αστυπάλαιας, δηλαδή από 23/05/2023 έως και 29/05/2023.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
75 προσλήψεις στο Δήμο Κω
4 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
8 προσλήψεις στο Δήμο Αστυπάλαιας
5 προσλήψεις ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και προσωπικού καθαριότητας στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
2 θέσεις Developer και Project Manager στη ΔΑΕΜΑΕ
Πρόσληψη ΠΕ Φαρμακοποιού στη ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας
Πρόσληψη ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε θέση δημοσιογράφου ή υπεύθυνου επικοινωνίας στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά