Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη Παιδιάτρου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νισύρου

22/03/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Νισύρου ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νισύρου, που εδρεύει στο Μανδράκι Νισύρου της Περιφερειακής
Ενότητας Κω, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής ιατρικής συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

101 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ΔΗ.Κ.Ε.Ν. Μανδράκι Νισύρου (Π.Ε. Κω) ΠΕ Παιδίατρος Έως δώδεκα (12) μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dikenisyrou@gmail.com) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου, Τ.Κ.85303 Μανδράκι, Νίσυρος , υπόψη κας Αιμιλίας Καρακωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2242031808).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην ΑΕΜΥ ΑΕ
30 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα για Λέσβο από το υπουργείο πολιτισμού
21 προσλήψεις στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
37 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου
2 προσλήψεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στο Δήμο Δοξάτου
8 προσλήψεις από το Δήμο Αλεξάνδρειας για το Κολυμβητήριο