Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΠΕ Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

20/03/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

100 Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) Κόρινθος (Δ. Κορινθίων) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1
101 Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών) Κόρινθος (Δ. Κορινθίων) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Κροκιδά 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού/Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Καραγιάννη Παρασκευής & κας Αδάμ Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413- 60622 & 60653).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην ΑΕΜΥ ΑΕ
30 προσλήψεις στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα για Λέσβο από το υπουργείο πολιτισμού
21 προσλήψεις στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
37 προσλήψεις στην ΕΦΑ Χίου
2 προσλήψεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στο Δήμο Δοξάτου
8 προσλήψεις από το Δήμο Αλεξάνδρειας για το Κολυμβητήριο