Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

19 προσλήψεις στο Δήμο Ζωγράφου

23/01/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων - Φορτηγών [Γ΄+ Ε΄ ή CE κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 ΜΗΝΕΣ 3
102 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 6
103 ΥΕ Εργατών ΚαθαριότηταςΣυνοδών Απορριμματοφόρων 8 ΜΗΝΕΣ 10

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γεωργίου Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772- Ζωγράφου,
απευθύνοντάς στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Πετροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2024 184).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Βιάννου
5 προσλήψεις στην ΔΕΠΘΕ
Θέση ΠΕ Δημοσιογράφου στη ΔΕΠΘΕ
4 θέσεις με ανταποδοτική υποτροφία από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Θέση Στελέχους ως υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου στην ΚΟΔΕ Πειραιά
2 προσλήψεις στη ΔΗΚΕΚ Καλλιθέας
3 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής