Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

139 προσλήψεις προσωπικού ασφαλείας και ταμίες στο μουσείο Ακρόπολης

23/01/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

100 Μουσείο Ακρόπολης (Τμήμα Ασφαλείας) Αθήνα ΠΕ Κεντρικού *ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας 8 μήνες 95

101 Μουσείο Ακρόπολης (Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών & Τμήμα Καταστημάτων) Αθήνα ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων 8 μήνες 44


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού τηλ. επικοινωνίας 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419, στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας
Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση ΠΕ Θετικών Επιστημών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Πρόσληψη Υπεύθυνου εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Διεθνή Αμνηστία
3 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Δελφών
Έγκριση πρόσληψης 6 ατόμων από την Διαχείριση Ακτών Μαλίων ΑΕ ΟΤΑ
2 προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς
Πρόσληψη ΥΕ Εργάτη στο Δήμο Κηφισιάς
3 προσλήψεις υδρονομέων στην ΔΕΥΑ Λάρισας