Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στην ΕΦΑ Δυτικής Αττικής

23/01/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση της πράξης Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B΄ Φάση.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 θέση Μονή Δαφνίου
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου 1 θέση Μονή Δαφνίου
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 2 θέσεις Μονή Δαφνίου


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
efada.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (κατά τις εργάσιμες
ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, υπόψιν κ. Ελισάβετ Αλβανού ή Χριστίνας Κούστα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την
επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Σάββατο 21-01-2023 έως και Δευτέρα 30-01-2023).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Βιάννου
5 προσλήψεις στην ΔΕΠΘΕ
Θέση ΠΕ Δημοσιογράφου στη ΔΕΠΘΕ
4 θέσεις με ανταποδοτική υποτροφία από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Θέση Στελέχους ως υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου στην ΚΟΔΕ Πειραιά
2 προσλήψεις στη ΔΗΚΕΚ Καλλιθέας
3 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής