Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

75 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

20/01/2023
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που εδρεύει στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου της Π.Ε Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο) 8 μήνες 17
102 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Α΄ Ειδικότητας, 1ης ομάδας 8 μήνες 2
103 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Πολυμηχάνημα) 8 μήνες 2
104 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου) 8 μήνες 54


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Π. Μελά 24 ΤΚ 56224, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ 2313302198, 2313302128).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Βιάννου
5 προσλήψεις στην ΔΕΠΘΕ
Θέση ΠΕ Δημοσιογράφου στη ΔΕΠΘΕ
4 θέσεις με ανταποδοτική υποτροφία από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Θέση Στελέχους ως υπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου στην ΚΟΔΕ Πειραιά
2 προσλήψεις στη ΔΗΚΕΚ Καλλιθέας
3 προσλήψεις στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής