Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

24/11/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την π ρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Φλώρινα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων


101 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες 1
102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
103 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1
104 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 1
105 ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 86 ΤΚ 53100 - Φλώρινα, (απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης