Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

10 προσλήψεις στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης

23/11/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοίνωσε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, που εδρεύει στην Ηλιούπολη, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης και β)Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων


101 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα αντισφαίρισης Έως δώδεκα (12) μήνες 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Έως δώδεκα (12) μήνες 1
103 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής για γιόγκα - πιλάτες Έως δώδεκα (12) μήνες 1
104 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα κολύμβησης Έως δώδεκα (12) μήνες 3
105 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα κολύμβησης για βρεφική κολύμβηση Έως δώδεκα (12) μήνες 1
106 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΠΕ Φυσικής Αγωγής ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή Έως δώδεκα (12) μήνες 1
107 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.- Θεατρικό Εργαστήρι) ΠΕ Θεατρολόγος Έως δώδεκα (12) μήνες 1
108 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΟΔΗΛ (Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.) ΤΕ Νοσηλευτής Έως δώδεκα (12) μήνες 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, Τ.Κ. 16342, Ηλιούπολη, υπόψη κας Βάσσου Παρασκευής και κας Φραγκιαδάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2109922899, 2109944001)
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης