Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κέρκυρας

23/11/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου 2 Συντήρηση και αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Άνω Κορακιάνας της Πράξης Συντήρηση και αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Άνω Κορακιάνας Κέρκυρας.

Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή-Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2ης κατεύθυνσης (πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄) με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες 1
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών 1
ΥΕ Εργατών 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaker@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό Φρούριο,Τ.Κ.49131 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την υπόψιν ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2661048120 και 2661048310), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό
κόμβο(ιστοσελίδα)της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.(http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24-11-2022 έως 03-12-2022).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης