Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

29/09/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίουορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 7 Έκθεση αρχαιολογικούυλικούστις αίθουσες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως και αναδιοργάνωση των δυτικών αποθηκώνκαι τουεργαστηρίου συντήρησης της πράξης Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική Αρχαιολογία 1 Ακρόπολη, Αρχαιολογικές Αποθήκεςκαι Εργαστήρια Συντήρησης ΕΦΑΠΑΤΕ
TE Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο 1 Ακρόπολη, Αρχαιολογικές Αποθήκεςκαι ΕργαστήριαΣυντήρησης ΕΦΑΠΑΔΕ
ΔΕ Μαρμαροτεχνίτης 1 Ακρόπολη, Αρχαιολογικές Αποθήκεςκαι ΕργαστήριαΣυντήρησης ΕΦΑΠΑ
ΥΕ Εργατών 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaath_asep@culture.gr είτε είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσονηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Εργάσιμες ημέρες 09:00-14:00), είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη2-4, 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διοικητικού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, εντόςπροθεσμίας έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στοδιαδικτυακόκόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr)καιτης ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 30-9-2022έως10-10-2022).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
6 προσλήψεις ωρομίσθιου καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Θέρμης
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
3 προσλήψεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών ή ΥΕ Εργατών για Ρόδο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου στο Δήμο Σουφλίου
Πρόσληψη ΠΕ Παιδαγωγού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης