Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας

04/08/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Ν. Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
1 άτομο θα απασχοληθεί στον Παιδικό Σταθμό Νικήτης, 1 άτομο στον Παιδικό Σταθμό του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Σάρτης και
1 άτομο στο Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Μεταγγιτσίου ΝΙΚΗΤΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2023 και όχι πέραν των 11 μηνών 3
102 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Για τη στελέχωση του Παιδικού Σταθμού Νικήτης ΝΙΚΗΤΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2023 και όχι πέραν των 11 μηνών 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Δήμου Σιθωνίας Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Νικήτη Χαλκιδικής Τ.Κ. 63088, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Καλατζή Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2375020152)
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις οδηγών και συνοδών από την περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα για Χίο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ατόμου για την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
12 προσλήψεις ΔΕ Οδηγών και Συνοδών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Θεσσαλίας
4 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Δελφών
2 προσλήψεις στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2 προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας