Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

33 προσλήψεις στο Δήμο Παιανίας για την καθαριότητα των σχολείων

03/08/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Παιανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παιανίας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Δήμος Παιανία ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων
Πλήρους απασχόλησης 33
Διδακτικό έτος 2022-2023


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση της παρούσης ανακοίνωσης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ είτε ηλεκτρονικά στο e-mail protokolo1@0155.syzefxis.gov.gr είτε δια φυσικής παρουσίας. Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των προσόντων , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας .
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών , επιτρέπεται μόνο ,μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής .


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΔΕΚΑ (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. ήτοι από ΤΡΙΤΗ 02-08-2022 έως και 16-08-2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις οδηγών και συνοδών από την περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα για Χίο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ατόμου για την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
12 προσλήψεις ΔΕ Οδηγών και Συνοδών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Θεσσαλίας
4 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Δελφών
2 προσλήψεις στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2 προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας