Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Κιλκίς

01/07/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού, για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη και τη χρηματοδότηση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων Μία (1) θέση Κιλκίς
Ένα (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης και πάντως όχι πέραν των 8 μηνών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
στη διεύθυνση efakil@culture.gr εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στον διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 1-7-2022 έως 5-7-2022). Πληροφορίες κ. Απατσίδης τηλ. 23410 76661 εσωτ. 305.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
12 προσλήψεις οδηγών και συνοδών από την περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα για Χίο από το υπουργείο πολιτισμού
Πρόσληψη ατόμου για την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
12 προσλήψεις ΔΕ Οδηγών και Συνοδών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Θεσσαλίας
4 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Δελφών
2 προσλήψεις στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2 προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας