Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 προσλήψεις στη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Γορτυνίας

29/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας που εδρεύει στα Τρόπαια της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ με δ.τ. ΔΗ.Κ.Ε.Γ./ Ιαματικά Λουτρά Ηραίας Τρόπαια (Δ. Γορτυνίας)
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τέσσερις (4) μήνες 1
102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ με δ.τ. ΔΗ.Κ.Ε.Γ./ Ιαματικά Λουτρά Ηραίας Τρόπαια (Δ. Γορτυνίας)
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τέσσερις (4) μήνες 1
103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ με δ.τ. ΔΗ.Κ.Ε.Γ. / Ιαματικά Λουτρά Ηραίας Τρόπαια (Δ. Γορτυνίας)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τέσσερις (4) μήνες 1
104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ με δ.τ. ΔΗ.Κ.Ε.Γ. / Ιαματικά Λουτρά Ηραίας Τρόπαια (Δ. Γορτυνίας)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τέσσερις (4) μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2Δ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, Τρόπαια Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας, Τ.Κ 220 08, υπόψη κας Μαρίας Τοπιντζή (τηλ. επικοινωνίας: 2797 360247, 248).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας