Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πρέβεζας

29/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου/σύμβασης 2 Ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο των εργασιών στερέωσης-αποκατάστασης της πύλης εισόδου στη Βασιλική Β (Αλκίσωνος) Νικόπολης Πρέβεζας του έργου SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β΄ Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία 1 Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, Γραφεία ΕΦΑ Πρέβεζας
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία σε ψηφιδωτά - κονιάματα (ελλείψει αυτών, ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ) 1
Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης
ΔΕ Εργατοτεχνιτών (ελλείψει αυτών εργάτες ΥΕ) 4 Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 108-110, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 108-110, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Πρέβεζας, υπόψιν κ. Κυριακής Τσαουσίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα)
της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΑΑ (2/2022) 7/67 (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [29/06/2022] έως [03/07/2022] ).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας