Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

9 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας

28/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΚΔΑΠ Νέας Καλλικράτειας ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΔΕ Πληροφορικής Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
102 ΚΔΑΠ Νέας Τρίγλιας ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΔΕ Πληροφορικής Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
103 ΚΔΑΠ Νέων Μουδανιών ΠΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής εν ελλείψει αυτών ΔΕ Πληροφορικής Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
104 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
105 ΚΔΑΠ Νέων Μουδανιών ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
106 ΚΔΑΠ Νέας Τρίγλιας ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος Ένα (1)
107 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών Ένα (1)
108 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Νέας Καλλικράτειας ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών
109 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Πορταριάς ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ένα (1)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά (Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Ευθυμιάδου Άννας, τηλ. Επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας