Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Σερρών

24/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: ‘’Εργασίες επίβλεψης από Αρχαιολόγο και Εργάτη Υψηλής Εξειδίκευσης’’, για το Έργο : ‘Κατασκευή αρδευτικού δικτύου ΤΚ Παραλιμνίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά'' ενταγμένου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) Ε.Π. 2014-2020, για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγος (1) θέση ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΔΕ Εργατοτεχνιτών (1) θέση ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22, Σέρρες) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22, Σέρρες, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, υπόψη κ. Νικολάου Βλάσκου (τηλ. επικοινωνίας: 2321021084 εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25/06/2022 έως 29/06/2022 ).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας