Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

4 προσλήψεις στη δημοτική εταιρεία Σητείας

17/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε), κατόπιν της υπ' αριθμό πρωτ.:326/26-05-2022 με ΑΔΑ: 6ΕΙ3ΟΡΣΝ-ΕΛΖ, Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), (4)τεσσάρων μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εταιρείας.

105 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΙ) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΥΡΙΟΥ 4 Μήνες 3
106 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΙ) ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, Παλαίκαστρο Σητείας, Τ.Κ. 72300, Ν. Λασιθίου Κρήτη, υπόψη κας Κουνελάκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2843061177).

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 22/06/2022 έως και Παρασκευή 01/07/2022.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Πολιτικού Μηχανικού στο ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας
Θέση Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης στο ΕΚΕΤΑ
Πρόσληψη ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων με εμπειρία στην συντήρηση κεραμικού από την ΕΦΑ Ιωαννίνων
4 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λέσβου
15 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Πάρου
Πρόσληψη ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού στην ΕΦΑ Κιλκίς
75 προσλήψεις στο Δήμο Κω