Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

16/06/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙA ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ AΘΗΝΩΝ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 3 Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες του Έργου Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών
(Σ.Σ.Α.) - Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών. από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου.

-ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Προϊστορική και κλασική αρχαιολογία) 1 θέση Περιοχή διεξαγωγής του τεχνικού έργου (Σεπόλια) και εγκαταστάσεις της ΕΦΑΠΑ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 με δυνατότητα παράτασης.
-ΥΕ Εργατών 2 θέσεις Περιοχή διεξαγωγής του τεχνικού έργου (Σεπόλια) και εγκαταστάσεις της ΕΦΑΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2022 με δυνατότητα παράτασης.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efaath_asep@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Εργάσιμες
ημέρες 09:00-13:00, προαιρετικά κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 210-9225114 (εσωτ. 300 έως 303), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, 11742, Αθήνα απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας [από 17-6-2022] έως [21-6-2022].


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
7 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ήλιδας
Πρόσληψη ΔΕ Οδηγού στη δημοτική επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά
30 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Κηφισιάς
4 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Η Αλληλεγγύη του Δήμου Σιθωνίας
Πρόσληψη ΔΕ Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Εύβοιας
16 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολείων του Δήμου Ηράκλειας