Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις μηχανικών υπολογιστών ή πληροφορικής στο ΙΠΤΗΛ

14/05/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life - TENDER


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Επεξεργασία σημάτων, Νευρωνικά δίκτυα, Μηχανική Μάθηση ή σε συναφές αντικείμενο
2. Γνώση/εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού C ή C++ ή Python ή Java

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-05-2022 και ώρα 10:00
ΑΔΑ προκήρυξης: 98ΚΠ469ΗΡ8-ΡΛ5
Αποστολή Δικαιολογητικών : Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/
Η προκήρυξη: https://www.certh.gr/dat/1F193588/file.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση χημικού παραγωγής για τη στελέχωση της μονάδας εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Θέση ανταποδοτικής υποτροφίας σε πολιτικό μηχανικό από τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΠΕ Γυμναστή ειδικότητας καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Αμφίπολης
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λάρισας
3 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο λιμενικό ταμείο Αμοργού
3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Φωκίδος
4 προσλήψεις καθαριστριών στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Αίγινας