Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

7 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας

13/05/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 του έργου Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΕ Αρχαιολόγων 01 Εργοτάξιο Αρχαίου Θεάτρου Δελφών
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 01 Εργοτάξιο Αρχαίου Θεάτρου Δελφών
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην στην στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 01 Εργοτάξιο Αρχαίου Θεάτρου Δελφών
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο 01 Εργοτάξιο Αρχαίου Θεάτρου Δελφών
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων 01 Γραφεία ΕΦ.Α. Φωκίδος
ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες 02 Εργοτάξιο Αρχαίου Θεάτρου Δελφών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efafok@culture.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΤΚ 33054, ΔΕΛΦΟΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. (τηλ. επικοινωνίας: 2265082313), εντός προθεσμίας πέντε (05) ημερολογιακών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από [13/05/2022] έως [17/05/2022] ).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση χημικού παραγωγής για τη στελέχωση της μονάδας εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Θέση ανταποδοτικής υποτροφίας σε πολιτικό μηχανικό από τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΠΕ Γυμναστή ειδικότητας καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Αμφίπολης
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λάρισας
3 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο λιμενικό ταμείο Αμοργού
3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Φωκίδος
4 προσλήψεις καθαριστριών στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Αίγινας