Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

12 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης Λαγκαδά

12/05/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Ο Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

301 Κεντρική Υπηρεσία (**) Θεσσαλονίκη ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 4 μήνες 1
302 Κεντρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4 μήνες 1
303 Τομέας Λαγκαδά (**) Λαγκαδάς ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων 4 μήνες 1
304 Παράκτια Αντλιοστάσια- Τομέα Αξιού Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 4 μήνες 1
305 Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου δικτύου Γιαννιτσά ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 4 μήνες 2
306 Τομέας Αξιού (**) Χαλκηδόνα ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 4 μήνες 1
307 Τομέας Αλιάκμονα (**) Αλεξάνδρεια ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα γαιών) 4 μήνες 1
308 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 4 μήνες 1
309 Τομέας Αξιού Χαλκηδόνα ΥΕ Υδρονομέων 4 μήνες 2
310 Παράκτια Αντλιοστάσια Τομέα Αξιού Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατοτεχνίτες 4 μήνες 1

Οι ενδιαψερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν σε κλειστό ψάκελο στον οποίο να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:
- Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Κ. Τέμπου, Μ. Μπαντή και Δ. Γοριδάρη, τηλ.2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
- Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
- Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση χημικού παραγωγής για τη στελέχωση της μονάδας εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Θέση ανταποδοτικής υποτροφίας σε πολιτικό μηχανικό από τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη ΠΕ Γυμναστή ειδικότητας καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Αμφίπολης
2 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λάρισας
3 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο λιμενικό ταμείο Αμοργού
3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Φωκίδος
4 προσλήψεις καθαριστριών στο δημοτικό λιμενικό ταμείο Αίγινας