Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΔΕ και ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου

24/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και ενός (1) ΔΕ Συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 4Η ΦΑΣΗ της πράξης ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 4Η ΦΑΣΗ
για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΤΕ Συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στην τοιχογραφία Μία (1) θέση Νησίδα Σπιναλόγκας
ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στην τοιχογραφία Μία (1) θέση Νησίδα Σπιναλόγκας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efalas.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ.72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή
(τηλ. επικοινωνίας: 28410 22462), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 25-01-2022 έως 31-01- 2022).
Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9E%CE%A4%CE%A64653%CE%A04-%CE%92%CE%A1%CE%98


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Συντονιστή δράσεων επικοινωνίας στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Συντονιστής Οικονομικού - Διοικητικού Τμήματος στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Συντονιστή δράσεων επικοινωνίας στην περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Πρόσληψη ΔΕ εργατοτεχνίτη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
8 προσλήψεις στην ΕΦΑ Λέσβου
565 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία
2 προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών