Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

29 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου

19/01/2022
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου Λήψη άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου της Πράξης Λήψη άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας στα πληγέντα από τους
σεισμούς της 27 και 28/9/2021 μνημεία της Π.Ε. Ηρακλείου με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5150356 που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

-ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη Δομοστατική και ελλείψει αυτών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Πέντε) 5 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος & Γραφεία Εφορείας
-ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Δύο) 2 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος & Γραφεία Εφορείας
-ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και ελλείψει αυτών με ειδίκευση στη Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία (Δύο) 2 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος & Γραφεία Εφορείας
-ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στη Συντήρηση Τοιχογραφιών (Δύο) 2 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος & Γραφεία Εφορείας
-ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη Συντήρηση Τοιχογραφιών (Οκτώ) 8 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος
-ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. (Μια ) 1 Γραφεία Εφορείας
-ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εμπειρία στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. (Μια ) 1 Γραφεία Εφορείας
-ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικές & στερεωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατοτεχνιτών με αντίστοιχη εμπειρία (Οκτώ) 8 Μνημεία των Δήμων Ηρακλείου, ΑρχανώνΑστερουσίων & Μινώα Πεδιάδος


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηefahra.prok@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241),εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από (20-01-2022 έως 24-01-2022).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Θέση Αρχιτέκτονα υποψήφιου διδάκτορα στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
Πρόσληψη Τεχνικού υπολογιστών και δικτύων στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ
6 προσλήψεις στην ΕΦΑ Κοζάνης
Πρόσληψη αρχαιολόγου με εξειδίκευση στην αρχαιοβοτανολογία από την ΕΦΑ Κοζάνης
10 προσλήψεις στη δημοτική εταιρεία Σητείας
3 προσλήψεις στην ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
3 προσλήψεις Αρχαιολόγου, Βιβλιοθηκονόμου και Εργατοτεχνίτη στην ΕΦΑ Ροδόπης